Slotdebat Summerschool 'Tekenen van een nieuwe tijd'

16 augustus 2012 |

Op 16 augustus 2012 vond het jaarlijks KCR SKVR slotdebat plaats als afsluiting van de Summerschool. Het thema dit jaar was "Tekenen van een nieuwe tijd". Waar zien wij tekenen van een nieuwe tijd in de kunsten, in de cultuur en de cultuureducatie?


Als artistiek werk gevoed wordt door een globale context wat betekent dat dan voor de ontwikkeling van cultuureducatie? Hoe gaan we om met de parallelontwikkeling van toenemende individualisering en globalisering, ook van maatschappelijke waarden en culturele idealen? Hoe spelen we in op de trend dat educatie online en offline makkelijker, toegankelijker en ‘plaats ongebonden’ wordt? Wat betekent ‘geglobaliseerde’ cultuureducatie voor mij? Bekijk de video van de presentaties en de discussie van het slotdebat: Slotdebat 2012 - tekenen van een nieuwe tijd.

Blader door de foto's van het slotdebat.