Open Onderwijsavond: Gelijke kansen in een diverse schoolcultuur

16 mei 2017 | Thomas More Hogeschool

Een open onderwijsavond met een keynote-lezing van Iliass El Hadioui en aansluitend enkele inspirerende workshops.


Bekijk hier de compilatie van deze avond.

Open onderwijsavond from KCR on Vimeo.


Dinsdag 16 mei 2017 ging Iliass El Hadioui (Erasmus Universiteit Rotterdam) met ons in gesprek over het thema ‘gelijke kansen in het onderwijs’. Op 12 april 2017 publiceerde de onderwijsinspectie de nieuwe ‘Staat van het Onderwijs’. Eén van de belangrijkste bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2017 is dat er te grote verschillen bestaan tussen scholen. Wat betekent dit voor de kansen die leerlingen krijgen op school? Iliass benadert dit thema vanuit de situatie in de grootstedelijke context.


Aansluitend aan de lezing was een drietal inspirerende workshops te bezoeken:

  • Workshop 1:‘Doceren tussen thuis, school en de straat’ (Iliass El Hadioui)
    Tijdens deze workshop verkent socioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui met ons de veranderende verhouding tussen de binnen- en de buitenschoolse leefwereld van grootstedelijke kinderen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt waarom en hoe conflictgedrag tot stand komt in de binnenschoolse leefwereld. In deze workshop worden op interactieve wijze conflictsituaties geanalyseerd, waarna een patroon zichtbaar begint te worden met betrekking tot de drie bouwstenen van transformatief handelen.
  • Workshop 2: ‘Kinderlogica, filosoferen op een multiculturele school’ (Sabine Wassenberg)
    Sabine Wassenberg is al tien jaar filosofiejuf op diverse multiculturele basisscholen in Amsterdam-West. Ze praat met haar leerlingen over grote vragen en gaat taboes niet uit de weg. Wat blijkt? De logica van deze kinderen is vaak helderder en directer dan menig debat in de ‘grotemensenwereld’. Sabine sneed in gesprekken met groep 8 talloze spannende thema’s aan zoals het geloof, complot denken, respect, het dragen van hoofddoekjes, vluchtelingen, (on)gelijkheid, homoseksualiteit en sexting.
  • Workshop 3: ‘Cash’ (Maas Theater en Dans)
    In 2016 speelde Maas de voorstelling Cash. Tijdens deze voorstelling kregen leerlingen informatie aangereikt over verschillende soorten geld (cash, goud, digitaal geld) en hoorden ze verschillende manieren van denken over geld. Waarom wil je het hebben? Wat is genoeg? Ze kregen een actieve rol en gingen op zoek naar hun eigen ideeën over geld en de waarde van geld. In deze workshop laat Maas zien hoe je met leerlingen door middel van een aantal actieve spellen kan ervaren hoe het banksysteem werkt en dat geld berust op vertrouwen. Daarna koppelen we deze inzichten aan het acteren. Wie is te vertrouwen? We onderzoeken lichaamshouding, oogopslag, stand van het hoofd en de zichtbaarheid van de handen. We noemen dit spelen met suspense. In kleine groepen kunnen leerlingen hun eigen inzichten over geld uitwerken in een scene met een hoog ‘heist’ (spannings-)gehalte.

Programma

18:30-19:00 

 

 Inloop

19:00-20:00

 

 Lezing Iliass El Hadioui

20:00-21:00

 

 Workshops

21:00 

 

 Borrel


Praktisch

Locatie:

 

 Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam

Kosten:

 

 Deelname is gratis maar let op: VOL = VOL!

Inschrijven: 

 

 Inschrijven kan tot 4 mei.


Over Iliass El Hadioui

Iliass El Hadioui (MSc.) doceert als wetenschappelijk docent de vakken Stadssociologie van Onderwijs & Opvoeding en Wetenschapsfilosofie bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast maakt hij zich sterk om in Nederland wetenschappelijke inzichten te vertalen naar het publieke debat omtrent stedelijke jongeren en onderwijs in een grootstedelijke omgeving.

In juli 2011 publiceerde Uitgeverij Van Gennep zijn meest bekende essay Hoe de straat de school binnendringt. Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur.

Samen met collega’s vanuit het Instituut voor Stedelijke Vraagstukken heeft hij de expertise ontwikkeld rondom de Transformatie School Methode. Hij is in die hoedanigheid sinds 2014 programmaleider van het professionaliserings- en onderzoeksprogramma De Transformatieve School (vmbo-mbo-lijn), een samenwerkingsverband tussen de ministeries SzW en BzK en vier scholengemeenschappen.

Sinds 2016 is hij tevens onderzoeksleider in het Sociaal Laboratorium 010 waarin hij samen met zijn collega’s, in opdracht van de gemeente Rotterdam en het Ministerie van OCW, de TS-Methode ontwikkelt voor havo/vwo en gymnasium locaties in een stedelijke omgeving.

Deze open onderwijsavond wordt mogelijk gemaakt door Thomas More Hogeschool in samenwerking met KCR en RVKO.