Netwerkbijeenkomst cultuurcoördinatoren: doorlopend cultuuronderwijs

15 maart 2017 | KCR

‘We doen al veel aan kunst en cultuur, maar willen graag meer samenhang’

 

Als je bezig bent met structureel ruimte maken voor cultuuronderwijs kun je er tegenaan lopen dat er te weinig samenhang zit binnen culturele activiteiten. Dit is iets wat wij regelmatig aan feedback ontvangen van scholen. Het gevleugelde woord is: een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Is het een doorlopende leerlijn tekenen? Muziek? Wat stellen we ons daarbij voor? Wat kunnen we verwachten bij een ‘doorlopende leerlijn’?

Ook vanuit het landelijke beleid voor cultuureducatie is er veel aandacht voor doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs, om daarmee cultuuronderwijs te verankeren in de scholen.

Woensdagmiddag 15 maart gaan we gezamenlijk het thema doorlopende leerlijn cultuur onderzoeken. Er zal onder andere een korte oriëntatie op bestaande leerlijnen kunst en cultuur plaats vinden. Ontdek wat jullie willen bereiken met een leerlijn cultuuronderwijs en hoe die eruit zou kunnen zien.

Het doel van de netwerkbijeenkomst is om te onderzoeken wat je als icc-er verwacht van een leerlijn of –plan en hoe je aankijkt tegen het idee van meer samenhang. Aan het eind van de middag heb je, op basis van de situatie op school, helder wat je ermee wil.

Werk je al met een leerlijn? Neem die informatie dan mee.

Voor wie?
Interne cultuurcoördinatoren, directeuren en leerkrachten primair onderwijs

Wanneer
Woensdag 15 maart 2017, 13:45 - 16:15 (inloop 13:30)

Vragen?
Neem contact op met Wil Walvis, Anna van der Goot of Jennifer Schreurs via 010-2680386