Meetup interne cultuurcoördinatoren PO (Voorjaar 2018)

11 april 2018 | OBS Het Landje

Ben jij hét aanspreekpunt voor cultuureducatie op jouw basisschool of wil je dat worden? Of vind je het gewoon belangrijk dat er op jouw school aandacht is voor kunst en cultuur? Kom dan naar de meetups voor inspiratie, netwerk en kennis!

Lekker bezig in de tekenles?

In het netwerk van icc-ers kwam deze vraag naar voren:
Hoe kun je kinderen diepgaander laten werken aan kunstprojecten en dan vooral de kinderen die snel klaar zijn of snel tevreden?

We gaan met elkaar op zoek naar manieren om kinderen te stimuleren er écht voor te gaan in de lessen beeldende vorming. Om genoeg ideeën te krijgen om aan de slag te gaan, om niet te snel tevreden te zijn.

We maken gebruik van elkaars expertise en werken aan de hand van concrete lesvoorbeelden, ingebracht door de deelnemers. Tessa Smal, vakleerkracht beeldend en groepsleerkracht, luistert mee en deelt haar aanpak om kinderen betrokken te krijgen bij het beeldend werken. Aan het eind van de bijeenkomst heb je handvatten om zelf aan de slag te gaan, of je collega’s te adviseren.

Vraag aan de deelnemers: neem een lesvoorbeeld mee uit de praktijk, van een idee van Pinterest tot een les uit een methode.

Meld je hier aan

Programma

  • Korte intro kunst en cultuur op Het Landje
  • Verhelderen van de vraag: Inventarisatie en voorbeelden
    • Inventarisatie en voorbeelden
  • Uitwisseling/intervisie
    • Mogelijke manieren om hieraan te werken
  • Samenvatting en aanvulling door Tessa Smal
  • Toepassen: beeldende les aanpassen voor gebruik in de praktijk
  • Afsluiting en vervolg

Praktisch
Wanneer: 11 april 2018
Tijd: 15:00–17:00
Locatie: OBS Het Landje, Schiedamse Singel 200, lokaal beeldende vorming
Prijs: kosteloos, wel graag aanmelden