KCR Koffiesessies

23 april 2020 - 16 juli 2020 | via Zoom

Cultuuronderwijs op anderhalve meter!

Het kan als culturele instelling in het door corona getroffen onderwijsveld voelen of je opnieuw het wiel moet uitvinden. Het is fijn om dan even bij elkaar te kunnen afkijken. Daarom willen we op een laagdrempelige manier ideeën uitwisselen over hoe we cultuuronderwijs kunnen vormgeven in een anderhalvemetersamenleving.

 


KCR organiseert elke week digitale koffiesessies van 9.30u-10.30u met een ander thema. In deze sessies wissel je kennis, ervaringen, struggles en ideeën uit met collega’s uit het culturele veld. Samen kom je immers verder. Bakkie meedrinken? Meld je aan voor de geplande sessies:

 

16 JUL
Thema: Zomer Zoom 

 

De 10e en laatste koffiesessie voor de zomer wordt een speciale. Een terugblik op de afgelopen tijd, een vooruitblik, maar vooral een gezellig en ontspannen sessie om de zomer te vieren. Wat we gaan doen, is nog even een verrassing, maar hier wil je bij zijn!

 

AANMELDEN

 

Centrale thema

Samen denken we na over cultuuronderwijs op de lange termijn. Inmiddels wordt cultuuronderwijs langzaam opgepakt. Tijdens deze koffiesessies staat klassikaal cultuuronderwijs in de 1,5e meter maatschappij centraal. De volgende scenario’s vormen hierin de leidraad:

 

  • Klassikaal digitaal cultuuronderwijs: school wil niet op stap en geen vakdocenten in de school; bijvoorbeeld beeldbellen met artiest of kunstenaar
  • Klassikaal fysiek cultuuronderwijs op school: school wil niet op stap, maar wel een vakdocent op school met beperkte mogelijkheden; klassikaal met vakdocent op school
  • Klassikaal fysiek cultuuronderwijs op locatie: school wil activiteiten buiten school ondernemen op locatie. Dit kan zijn bij een culturele instelling of een andere locatie die hier geschikt voor is.
  • Combinatie van A t/m C: er is niet sprake van één scenario, maar van een afwisseling tussen deze scenario’s. (‘Blended learning’)

 

Afgelopen sessies

 

9 JUL 
Thema: Het ontvangen van klassen: hoe doe je dat?

 

Sinds 1 juni morgen culturele instellingen, attractieparken, kinderboerderijen en andere organisaties weer bezoekers ontvangen. Welke ervaringen zijn er opgedaan hiermee? Welke knelpunten kwam je tegen en wat werkte goed? Bespreek met elkaar hoe je weer de stap kan zetten naar het ontvangen van klassen voor educatieve activiteiten. Samen verkennen we de mogelijkheden en uitdagingen zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs.
(Geef bij je inschrijving aan of je voornamelijk geïnteresseerd bent in het primair of voortgezet onderwijs. Eventueel wordt de sessie gesplit.)

 

2 JUL
Thema: Cultuuronderwijs in het speciaal onderwijs: welke mogelijkheden zijn er?

 

Het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn ook weer opgestart. Hoe gaat het op deze scholen op dit moment? Deze sessie bespreken we welke uitdagingen de scholen tegenkomen en welke rol cultuuronderwijs daar speelt. Voor de coronacrisis, maar ook nu en na de zomer. Samen verkennen we de mogelijkheden in het speciaal onderwijs en delen we kennis en ervaringen.

 

23 JUN

Thema: Cultuuronderwijs jongeren (voortgezet onderwijs/MBO) Wat heeft onze focus? Lobbyen voor nu of investeren in later?

 

18 JUN

 Thema: Op school; Hoe gaan activiteiten er in Cultuurtraject 20-21 er op school uit zien?

 

09 JUN

Thema: Kan kunsteducatie jongeren en docenten in voortgezet onderwijs/MBO inspireren om ervaringen in deze corona periode ruimte te geven? Waarom? Hoe?

 

04 JUN

Thema Musea; Hoe gaan activiteiten er in Cultuurtraject 20-21 uitzien?

Thema Podia; Hoe gaan activiteiten er in Cultuurtraject 20-21 uitzien?

 

28 MEI 

Thema: Met de klas op excursie voor de zomer, waar hou je als culturele instelling rekening mee?

De scholen zijn weer aan het opstarten en de culturele instellingen ook. Daarmee lijkt de weg vrij voor leren buiten het klaslokaal. Maar hoe richt je dat in? Welke aanpassingen doe je als je een klas ontvangt? Laat je de leerlingen de handen wassen bij binnenkomst? Heb je de ruimte om 1,5e meter afstand te houden? Wat zijn de mogelijkheden rond vervoer?

 

20 MEI

Thema: Werkvormen voor cultuuronderwijs op afstand binnen het voortgezet onderwijs

 

14 MEI

Thema: Cultuuronderwijs in het PO: wat kan er wél?

 

23 APR

Verkennende sessie

 

Vragen?

Heb je vragen over de koffiesessies of een suggestie voor een thema?

Mail Marianne Boel via m.boel@kc-r.nl