Focus op effect

07 november 2011 |

Op 7 november 2011 organiseerden wij de expertmeeting 'Focus op Effect'. Een bijeenkomst voor professionals uit het onderwijs, culturele sector, de politiek en de wetenschap.

Tijdens de meeting sprak prof. dr. Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen, een keynote uit over hoe cultuuronderwijs gemeten kan worden.

Aan de hand van het door prof. dr. van Heusden geschetste kader bogen de deelnemers zich over de beoogde doelen van cultuureducatie in hun onderwijs en het (mogelijk) meetbare resultaat van deze inzet. Aan het einde van de bijeenkomst zijn alinea's geformuleerd die geschikt zijn voor het eigen onderwijsbeleidsplan (c.q. cultuurplan). Lees hier het verslag van 'Focus op Effect'.