Feestelijke ondertekening van convenant BUZZ010

08 december 2017 | Museum Rotterdam, Rodezand 26, Rotterdam


Leren buiten de muren van het schoollokaal: voor kinderen is het vaak een verademing en een verrijking van hun onderwijs. En dat wordt vanaf 2018 wel heel gemakkelijk. Want de regeling BUZZ010 krijgt een duurzame doorstart! Leerkrachten kunnen met de regeling gratis en veilig erop uit. Op 8 december 2017 wordt het convenant voor de doorstart van BUZZ010 getekend, dat daarna voor vijf jaar ingaat.


Lang is toegewerkt naar een duurzame voortzetting van het project. We zijn ontzettend trots op dit resultaat en op deze unieke samenwerking tussen de vier grote schoolbesturen, Stichting De Verre Bergen, de gemeente Rotterdam en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR)! In een klein gezelschap in aanwezigheid van wethouder Pex Langenberg zullen wij de start van het project Buzz010 inluiden en daar gezamenlijk een toast op uitbrengen.

Programma:
13:15   inloop
13:30   Welkom door Anne Marie Backes, directeur KCR
13:40   Speech door wethouder Pex Langenberg (mobiliteit)
13:50   Ondertekenen van het convenant
14:00   Toast en taart

Deze bijeenkomst is besloten en is alleen op uitnodiging.