Bijeenkomst van het netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling

25 oktober 2016 | Villa Zebra

Op 25 oktober kwam het Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling bij elkaar in Villa Zebra.

In het kader van de uitgangspuntennota 'Reikwijdte en Armslag' werd het stedelijke netwerk cultuureducatie en talentontwikkeling opgericht, bestaande uit culturele instellingen. Doel van het netwerk: invulling geven aan de collectieve verantwoordelijkheid om tot een evenwichtig en goed afgestemd aanbod op het gebied van cultuureducatie (kunst-, media- en erfgoededucatie) en talentontwikkeling te komen en kennis en ervaring te delen. Op deze manier stimuleert het uitwisseling en samenwerking tussen culturele instellingen onderling en tussen het culturele veld en het onderwijs.

De voorzitter van het Netwerk, Ariette Kasbergen SKVR hield een ‘Touch down’ presentatie (waar komen we vandaan en staan we nu? Waar gaan we heen?).
Daarna volgden presentaties van de werkgroep Cultuurtraject in het Speciaal Onderwijs en de werkgroep CKV. Zij vertelden wat zij ontwikkeld hadden, waar zij nu stonden en de volgende stappen in het proces. 


Meer weten:

Download hier de 'Touch down' presentatie 
Download hier de presentatie van Cultuurtraject in het Speciaal Onderwijs
Download hier de presentatie van CKV netwerk

Contact:

Anna van der Goot 
secretaris Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling