Bijeenkomst professionele leergemeenschap Rotterdams CKV voortgezet onderwijs: "LLN het balans tussen leerling en leerlijn"

16 januari 2018 | Carré College, Beukelsdijk 145, 3022 DC Rotterdam

Op 16 januari 2018 starten we het nieuwe jaar fris met de derde bijeenkomst van de professionele leergemeenschap. Hoe trekken we ckv, en alle culturele activiteiten door in een leerlijn? Die ook nog dicht bij de belevingswereld van leerlingen blijft staan? Hoe zorgen we dat leerlingen zoveel mogelijk in aanraking komen met de professionele context van de kunsten, zonder dat een leerlijn gefragmenteerd wordt? Hoe kunnen we authentiek leren en culturele activiteiten in het curriculum van ckv verbinden?

 

Programma

 

15.15 Inloop thee/koffie en inschrijving sessies

 

15.30 Welkomstwoord

 

15.40 Presentatie Emiel Heijnen over ontwerpmodel ‘Remixing the Art Curriculum’.

 

Heijnen is werkzaam aan het lectoraat kunsteducatie en Masteropleiding Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Heijnen onderzocht hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de huidige kunstwereld. Hoe ontwerp je realistische leeromgevingen waarin zowel de professionele kunstwereld als de populaire beeldcultuur van de leerling vertegenwoordig is?

 

16.00 Sessies:

 

1) Verdieping: Workshop Emiel Heijnen. (max. 25 deelnemers).

 

2) Van elkaar leren: Een open gesprek over hoe leerlingen het curriculum ervaren op het VMBO Zuiderpark College onder leiding van docent ckv Marco Klomphamer (max. 15 deelnemers).

 

3) Proeftuin centraal: (Vrije) Tijd voor betrokkenen bij proeftuinen om te overleggen

 

16:45 Gezamenlijk terugblikken op de sessies en de kartrekkers delen mee

 

17.10 Afsluiting met een borrel

 

Voor de betrokkenen bij traject FCP volgt hier een tafelsessie tussen 17.30 en 18.00. Geïnteresseerden zijn welkom om aan te schuiven.

 

Om de 6 weken vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats. Elk heeft een ander onderwerp, samenstelling en locatie. De bijeenkomst bestaat uit een plenaire sessie, een paar deelsessies, een update van Rotterdams CKV en een borrel.


Erbij zijn de volgende keer? De eerstvolgende professionele leergemeenschap is 6 maart om 15:15. Deze bijeenkomst is besloten en alleen op uitnodiging.