Bijeenkomst nieuwe aanpak Cultuurtraject Rotterdam

03 december 2012 |

Met een selecte groep van deelnemende culturele instellingen in het Cultuurtraject Rotterdam besprak het KCR op maandag 3 december een nieuwe aanpak voor het Cultuurtraject Rotterdam. Een vruchtbare bijeenkomst waarbij zo'n dertig Rotterdamse instellingen veel bruikbare feedback gaven.

Nieuw in deze aanpak is dat de deelnemende culturele instellingen, meer dan voorheen, gezamenlijk zullen opereren bij de voorbereiding en invullen van het programma. De rol van de SKVR verschuift van regisseur naar (mede)aanbieder. Het KCR neemt de rol van regisseur over van de SKVR.


Aanleiding voor de nieuwe aanpak was de veldraadpleging Cultuurtraject Rotterdam (oktober 2011) waarin zowel onderwijs als culturele instellingen aangaven dat ze erg tevreden zijn over het Cultuurtraject Rotterdam. Aandachtpunten die in het onderzoek naar voren kwamen, waren onder meer transparantie, handhaving van kwaliteit en diversiteit. Het KCR heeft al stappen ondernomen om tegemoet te komen aan deze wensen. Denk bijvoorbeeld aan de lancering van de KCR-website met een prominente en interactieve rol voor het Cultuurtraject Rotterdam.

We zijn klaar voor de volgende stap in de ontwikkeling van een gezamenlijk Cultuurtraject Rotterdam. De rol van de culturele instellingen is veel groter dan voorheen in de opzet van het programma.


Tijdens de bijeenkomst op 3 december ging het KCR in gesprek met de culturele instellingen over deze nieuwe werkwijze. Uiteraard is de verdere invulling nog niet gekristalliseerd, maar er is een belangrijke eerste stap gezet. Vanaf januari zullen de culturele instellingen samen met het KCR verder werken aan de concrete programmering in het nieuwe schooljaar, aan gezamenlijke visie, en onderlinge afstemming.