Manifestatie Gelijke Kansen door Cultuuronderwijs

2 november 2022, 14.00 - 19.00 uur

Cultuuronderwijs levert leerlingen veel op. Het helpt hen om zich breed te ontwikkelen, en draagt bij aan gelijke kansen in de maatschappij. Cultuuronderwijs verdient dus een stevige plek in het lesprogramma. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we iedereen nodig: leerkrachten, schooldirecteuren, onderwijsbestuurders, beleidsmakers en culturele instellingen.
Hoe kunnen we ons samen sterk maken voor cultuuronderwijs voor álle Rotterdamse leerlingen? We nodigen je uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op 2 november in de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

In het kort: waar gaat dit over?

De sociaaleconomische kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen in Rotterdam dreigt onherstelbaar groot te worden. Daar willen we wat aan doen. Cultuuronderwijs is een sleutel om gelijke kansen te stimuleren, omdat het bijdraagt aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Gemeente Rotterdam is mede daarom bezig om een nieuw beleidskader te maken op het gebied van cultuuronderwijs. Kansengelijkheid is daar een substantieel onderdeel van.

Nú is het moment om hieraan inhoud en betekenis te geven vanuit de (onderwijs)praktijk. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door onze ervaringen, kennis en kunde te verbinden en overdraagbaar te maken in de vorm van een intentieverklaring. Zo kunnen we samen het verschil maken voor alle Rotterdamse leerlingen.

“Ik weet nog goed dat ik zelf weinig affiniteit had met cultuuronderwijs. Vanuit huis kreeg ik mee: ‘presteren, presteren, presteren’. Toen ik net schooldirecteur was, had ik er ook nog niet veel interesse voor. Totdat ik in de Doelen luisterde naar een professor die vertelde over de positieve effecten van pianospelen op de hersenactiviteit. Toen besefte ik dat ik dat ook wilde voor mijn leerlingen.”

– Aziem Jarmohamed, schooldirecteur en lid stuurgroep Gelijke Kansen

Manifest

In 2021 is er samen met vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen en culturele instellingen een manifest opgesteld. Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam (KCR) is hiervan de penvoerder. In het manifest staat waarom én hoe wij ons samen hard maken voor cultuuronderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen.

Manifestatie 2 november 2022 – met lezing van Karim Amghar

Op 2 november organiseert de stuurgroep Gelijke Kansen vanaf 13:30 uur een manifestatie in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Tijdens deze middag werken we samen toe naar een intentieverklaring: een krachtig document waar iedereen achter staat, en waarin we vaststellen wat ervoor nodig is om cultuuronderwijs een stevige plek in het lesprogramma te kunnen geven. De verklaring zal aan het eind van de dag worden overhandigd aan Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen.

Deze intentieverklaring kan leiden tot een convenant tussen het onderwijs, de cultuursector en beleidsmakers. Jij kunt invloed hebben op de inhoud van de intentieverklaring en het vervolg hierop!

Dit gaan we doen

Tijdens de manifestatie staan we stil bij de vraag waarom er zonder cultuuronderwijs geen kansengelijkheid is, en waarom het nu in de praktijk soms spaak loopt. Ter inspiratie en verdieping trapt auteur, programmamaker en docent Karim Amghar de bijeenkomst af. Hij vertelt wat cultuuronderwijs voor hem betekend heeft.

In de weken voorafgaand aan de manifestatie gaan we in gesprek met vertegenwoordigers in de onderwijs- en cultuursector. In oktober schuiven we bijvoorbeeld aan bij de drie sectorkamers van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. In die sectorkamers zitten bestuurders en beleidsmakers. Tijdens deze bijeenkomsten halen we kennis en ervaringen op die we kunnen gebruiken tijdens de manifestatie. We vragen de leden van de sectorkamers ook om hun netwerk enthousiast te maken voor de bijeenkomst.

De manifestatie bestaat uit:

  • Inspiratie-lezing door Karim Amghar. Hij schrijft onder andere voor NRC, is auteur van diverse boeken, maakt televisieprogramma’s én is eigenaar van een bureau over onderwijs- en organisatieontwikkeling. Voor omroep NTR maakte Karim onder andere de tv-serie Karim Pakt Zijn Kans, over kansenongelijkheid en diversiteit in het onderwijs. Hij geeft ook workshops en masterclasses over dit onderwerp.
  • Werkgroepen waarin we input verzamelen voor de intentieverklaring. De werkgroepen worden begeleid door professionals die getraind zijn in de socratische dialoog. Dat is een gesprekstechniek waarbij je samen reflecteert op gevoelige kwesties, door elkaar te bevragen. Op basis van ieders ervaringen en inzichten komen er gezamenlijke lessen tot stand.
  • Presentatie van de opbrengst. Alle lessen verzamelen we in de intentieverklaring. Aan het eind van de dag overhandigen we dat document aan wethouder Said Kasmi.
  • Netwerkborrel. Na afloop van het programma is er ruimte om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Doe ook mee!

Als je vindt dat cultuuronderwijs belangrijk is voor onze leerlingen,
als je vindt dat cultuuronderwijs bijdraagt aan kansengelijkheid,
en als je vindt dat dit nog onvoldoende gebeurt;
dan is dít je kans om dat kenbaar te maken.

Meld je aan voor de manifestatie en praat mee!

Kort programma

13:30 uur – Inloop
14:00 uur – Aftrap manifestatie, welkomswoord en lezing van Karim Amghar
15:00 uur – Socratische dialoog
16:15 uur – Terugkoppeling in de zaal en korte pauze
16:45 uur – Vervolg socratische dialoog
18.00 uur - Overhandiging intentieverklaring aan wethouder Said Kasmi en afsluiting 
18:30 uur – Borrel

Deelname is gratis.

Voor wie?

De manifestatie is bedoeld voor leerkrachten, docenten, schooldirecteuren en onderwijsbestuurders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo, voor beleidsmakers bij de overheid en voor professionals werkzaam bij culturele instellingen. Ook als je (nog) geen affiniteit hebt met cultuuronderwijs, maar wel benieuwd bent wat cultuuronderwijs voor jou kan betekenen, is deze dag voor jou.

Over de organisatie

De manifestatie wordt georganiseerd door de stuurgroep Gelijke Kansen. Daarin zitten beleidsmakers, onderwijsbestuurders, cultuur-educatoren en directies uit de culturele sector. KCR is penvoerder van de stuurgroep.

Heb je een vraag? Mail naar info@kc-r.nl.

Dit evenement is onderdeel van het publieke programma van KunstPakt. Hét Rotterdamse programma Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt georganiseerd door KCR. Klik hier voor meer informatie over KunstPakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.