Missie & Visie

Scroll down for English

 

Wij investeren in creatieve en kritische Rotterdammers, die samen de stad vormgeven. Met krachtig cultuuronderwijs voor alle Rotterdamse kinderen en jongeren. We doen dat door te vernieuwen, te verbinden, te inspireren, te vragen en te luisteren, en door te agenderen. Scholen en culturele instellingen kunnen bij KCR terecht met vragen over hun cultuuronderwijs.

 

Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is de brug die onderwijs en cultuur verbindt in één van de meest dynamische steden van ons land. Zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking brengen, dat is onze passie. Omdat goed cultuuronderwijs leerlingen klaar maakt voor de eenentwintigste-eeuwse maatschappij. Die vraagt immers om creativiteit, verbeeldingskracht en flexibiliteit.

 

Sinds 2011 zijn wij een onafhankelijk centrum, gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Deskundig en betrouwbaar met meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs en de culturele sector. Zo organiseert KCR het Cultuurtraject Rotterdam: een avontuurlijk programma waarbij leerlingen het rijke aanbod van 43 culturele instellingen leren kennen. Daarnaast geven we advies en begeleiding aan scholen en culturele instellingen. Ook bieden wij cursussen aan die de deskundigheid van professionals verbeteren. 

 

Wij adviseren en ondersteunen bij het inrichten van cultuuronderwijs op school, zoals het ontwerpen en invoeren van langere leerlijnen. Dat doen we vanuit de visie van de school. Zodat ze zelf de regie kunnen nemen. Culturele instellingen coachen wij om meer vanuit de behoefte van een school te denken.

 

Drie uitgangspunten bepalen bij dit alles onze richting. Ten eerste het kind, dat staat centraal. Ten tweede een creatief samenspel tussen kunstenaars en leerkrachten. En ten derde een duurzame verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen.

 

 

Heeft u vragen of wilt u meer van ons weten?
Neem dan gerust contact met ons op: info@kc-r.nl

 

ENGLISH

Centre of Expertise for Cultural Education Rotterdam (KCR) serves as a bridge builder that connects education to culture in one of the most dynamic cities in the Netherlands. Our passion is to get as many children as possible in Rotterdam in touch with cultural education. Sustainable cultural education prepares pupils for living in twenty-first century society, as this requires creativity, imagination and flexibility. Proper cultural education is also important for Rotterdam as a city. It keeps the city appealing to everyone who sympathizes with broad education.

In 2011 we became an independent institution, funded by the council of Rotterdam. We're knowledgeable and reliable. For over twenty-five years, we have been gaining substantive and methodical expertise. We are happy to help with all second-line cases, such as advice, guidance and professionalization. We inspire, stimulate and motivate educational and cultural institutions as well as policy makers and directors. We also direct and facilitate 'Cultuurtraject Rotterdam', a basic program for schools in which forty-three cultural institutions participate. Providing the actual lessons is the responsibility of other organisations in the city of Rotterdam.

We offer advice and support to schools, to establish cultural education into their curriculum. We help them to formulate and apply long-term courses to their cultural education programs, which is assigned by the Ministry of Education. We provide this help from their vision and experience. Furthermore, we enable the schools to be in charge. We coach cultural institutions to change their supply-driven approach into a dialogue-driven one that is focused on contributing, rather than selling.

All in all, three core values determine the directions that we take. At first, the development of the children. Secondly, creative teamwork between artists and teachers. Third of all, cultural education being sustainably anchored into the curriculum of the schools.