Femke van de Wiel

Is na tien jaar ervaring opdoen in cultuureducatie in Utrecht, Breda, Den Haag en landelijk, weer terug in de stad waar ze jaren heeft gewoond en gewerkt aan publieksontwikkeling in de culturele sector. Ze neemt die ervaringen met haar mee en is blij om in Rotterdam nieuwe bruggen te slaan. Samen met scholen en culturele instellingen, ziet ze kansen om te werken aan de verdieping en de verankering van cultuureducatie in de stad.