Annette Lecomte

Werkte geruime tijd in het speciaal onderwijs als docent, begeleider, programmaontwikkelaar. Werd vervolgens leidinggevende bij een kunsteducatie-instelling in Rotterdam en is aansluitend daarop directeur van een drietal kunstgespecialiseerde scholen voor VO in Rotterdam geweest. Verzorgt nu coaching, training en inspiratieconsulten vanuit haar eigen bedrijf. In al haar werkzaamheden met en voor kinderen en jongeren is het belang van actieve en passieve ervaringen met kunst en cultuur voor een “hele” ontwikkeling steeds uitgangspunt geweest. Zet haar expertise graag in om daar een bijdrage aan te blijven leveren.