Voortgezet onderwijs

• Bruisend WIRED FESTIVAL zette op 4 scholen de dagelijkse schoolomgeving voor één dag op de kop.
• Teamsessies op 7 scholen gaven stof tot nadenken.
• Met leerlingen van 3 scholen naar Europese editie van street-art festival.

 

WIRED: de dagelijkse schoolomgeving op zijn kop
In 2018 organiseerde KCR met 4 scholen in het voortgezet onderwijs WIRED, een bruisend cultureel festival dat voor één dag de dagelijkse schoolomgeving volledig op zijn kop zet. De school is festivalterrein en de leerlingen vormen de hoofdact. Dit maakt dat WIRED een grote impact op een school heeft. Het is een creatieve prikkel die bij de docenten en leerlingen van een school het enthousiasme en draagvlak voor cultuuronderwijs vergroot. Met alle kunstenaars die over de vloer komen, krijgt de school er meteen ook een cultureel netwerk bij. KCR zorgt ervoor dat het festival begint vanuit de vraag van de school. En daarmee ook eindigt. Na afloop houdt KCR een teamsessie met docenten en leerlingen, om lering te trekken en input te geven die de ontstane spirit helpt vasthouden en benutten.

Teamsessies
Op zeven scholen in het voortgezet onderwijs hield KCR teamsessies over cultuuronderwijs. Als inspirator, aanjager, vragensteller en meedenker tegelijkertijd. Dat leverde de scholen stof tot nadenken op, en aanknopingspunten tot handelen. Maar ook gaf het KCR nieuwe inzichten.

Street-art festival
KCR helpt graag scholen die stimuleren dat hun leerlingen zich in het culturele leven van de stad wagen. Dit omdat KCR de verbinding tussen de school en de stad belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom gingen KCR-consulenten met leerlingen van drie scholen naar de Europese editie van het PowWow festival, het bekendste street-art festival ter wereld, dat in 2018 in Rotterdam werd gehouden.