Kennisdeling

• Schoolbesturen zijn bijna unaniem: cultuuronderwijs draagt bij aan gelijke kansen.
• Maand van Cultuuronderwijs 2018 in het teken hiervan.
• Jaarlijks terugkerend, dus ook in 2018: het Kenniskatern en de Summerschool.


Schoolbesturen vrijwel unaniem over gelijke kansen met cultuuronderwijs
De gemeente Rotterdam heeft het probleem van kansenongelijkheid centraal gesteld in haar onderwijsbeleid. Goed cultuuronderwijs is een uitstekend instrument om de gewenste kansengelijkheid te bevorderen. Dit blijken de Rotterdamse schoolbesturen vrijwel unaniem van mening te zijn. Gelijke kansen was ook het thema van de Maand van Cultuuronderwijs 2018, waarin KCR verschillende bijeenkomsten organiseerde.


Kenniskatern en Summerschool 2018
Jaarlijks terugkerend zijn het Kenniskatern en de Summerschool. Het Kenniskatern 2018, ‘De stad als leerschool’ getiteld, stond in het teken van de nieuwe mogelijkheden die leren buiten de schoolmuren biedt. In 2018 werd het schooljaar opnieuw geopend met de Summerschool, die KCR samen met Kunstgebouw en SKVR organiseert. Ook nu bood het programma een mix van actuele kwesties, informatieve bijeenkomsten en inspiratiesessies.

Hoe was de Maand van Cultuuronderwijs 2018?