KCR ook actief in Barendrecht

De activiteiten van KCR beperken zich niet tot Rotterdam. Ook de GEMEENTE BARENDRECHT heeft KCR inmiddels ingeschakeld om scholen en culturele instellingen te helpen om tot een gezamenlijke aanpak van cultuuronderwijs te komen. 2018 stond vooral in het teken van het opbouwen van een relatie met alle betrokken partijen.

Wethouder Tanja de Jonge van Barendrecht draagt cultuuronderwijs een warm hart toe. Zij vindt de omgang van leerlingen met kunst en cultuur van groot belang voor hun ontwikkeling.


Iets vragen van alle partijen
Barendrecht heeft KCR verzocht om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in deze gemeente in goede banen te leiden. De culturele instellingen van Barendrecht waren gewend om scholen te benaderen vanuit hun eigen programma. De gemeente wil daarentegen dat er meer wordt uitgegaan van de behoefte van de school, net als in Rotterdam steeds vaker het geval is. Dat vraagt wat van alle partijen, zowel van de scholen als de culturele instellingen.


Gezamenlijke aanpak
KCR heeft inmiddels met twaalf van de veertien basisscholen in Barendrecht vruchtbare gesprekken gevoerd over hun visie, ambities en plannen met betrekking tot cultuuronderwijs. Dit met de bedoeling dat scholen hun vragen en behoeften beter in beeld krijgen. Om de Barendrechtse culturele instellingen van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte aanpak te helpen, werkt de KCR-consulent samen met de speciaal opgerichte stuurgroep van Cultuur Educatie Barendrecht. Daarnaast stimuleert KCR scholen en culturele instellingen om samen doorlopende leerlijnen te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door middel van de extra stimuleringsregeling CultuurProef. In 2019 start KCR met een cursus die het onderwijsveld en de cultuursector van Barendrecht een gezamenlijk begrippenkader en een gezamenlijke aanpak moet opleveren.