Het Rotterdams Cultuureducatie Model op stoom

Zestien Rotterdamse culturele instellingen, plus KCR, hebben de handen ineen geslagen voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met 2020 als horizon. Dan moeten 20.000 leerlingen in het basisonderwijs worden bereikt. De samenwerking bleef in 2018 goed op stoom.

• Uitvoering door de culturele instellingen.
• KCR houdt oog op inbedding en langere termijn.
• Begeleiding met behulp van ontwikkelscenario’s.


Meer efficiency, meer overzicht
Het Rotterdams Cultuureducatie Model betekent voor basisscholen een onmisbare efficiencyslag op het gebied van cultuuronderwijs. Zestien culturele instellingen, met KCR als penvoerder, hebben een veelheid van aanbod samengebracht in een overzichtelijk aantal programma’s. Afhankelijk van de mate van verankering van het cultuuronderwijs deelt het Rotterdams Cultuureducatie Model scholen in vier ontwikkelscenario’s in. Deze indeling maakt het mogelijk om scholen beter op maat te begeleiden.