Buzz010

Met de bus op excursie, of het nu om cultuur, sport of een uitstapje naar de dierentuin gaat. Met de hele klas, tegen gereduceerd tarief. Sinds september 2018 kan dit via BUZZ010. KCR voert deze boekingsdienst uit.

Directeur van een basisschool: “Zo wordt het mogelijk om onze leerlingen, waarvan een groot deel zelden of nooit buiten Rotterdam-Zuid komt, plezierige èn leerzame ervaringen te bieden buiten de schoolmuren en de strakke kaders van het lesrooster.”

• In 4 maanden tijd 8.205 leerlingen vervoerd.
• Nog eens 517 busritten voor 17.126 leerlingen aangevraagd.
• Bestemmingen vooral kunst & cultuur en natuur & techniek.

Buzz010 stopt voor de deur
In september 2018 startte KCR met Buzz010. Dit is een online boekingsloket voor Rotterdamse basisscholen die met de bus naar een leerzame bestemming willen. Zo’n trip hoeft niet direct aan kunst en cultuur gekoppeld te zijn. Ook leergebieden als natuur en techniek zijn mogelijk. De bus rijdt van deur tot deur, tegen sterk gereduceerd tarief. KCR voert deze boekingsdienst uit in opdracht van Stichting Buzz010. Dat is een samenwerkingsverband van Rotterdamse schoolbesturen, de gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen, en KCR. In 2018 sloten 15 schoolbesturen, en daarmee 235 scholen, zich hierbij aan. Het is de ambitie van Buzz010 dat elke leerling twee keer per jaar met de bus op excursie gaat. Voor het schooljaar 2018-2019 is het totaal aantal beschikbare busritten vastgesteld op 1633.


De klas uit

De klas uit, de stad in. KCR is warm voorstander van buitenschools leren, of dit nu om kunst en cultuur of om andere leergebieden gaat. Leerlingen kunnen op deze manier zelf op onderzoek uit. En al hun zintuigen worden aangesproken, wat vaak als een verademing wordt ervaren. Leren in de stad kan kinderen helpen om zich als burgers te ontwikkelen. In de praktijk zien leerkrachten er vaak tegenop om met hun groep de stad in te gaan. Vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de kosten. In dat opzicht neemt Buzz010 een drempel weg. KCR vindt Buzz010 ook belangrijk omdat dit initiatief het onderwijs en de (cultuur)educatievormen van Rotterdam met elkaar in contact brengt. Bovendien levert Buzz010 nieuwe contacten tussen KCR en scholen op, wat de mogelijkheid biedt om relaties op of uit te bouwen.