Basisonderwijs in kaart

KCR bracht in 2018 het cultuuronderwijs op alle basisscholen van de stad in kaart. Dit resulteerde in een analyse waaruit onder meer blijkt:

• Veel basisscholen nemen liever wat kleinere stappen.
• Speciaal onderwijs vraagt extra aandacht.
• Van 20 scholen is nog te weinig bekend.

Gesprekken met het basisonderwijs
KCR voerde op alle Rotterdamse basisscholen gesprekken over cultuuronderwijs. De bevindingen hierbij werden samengevat in een trendanalyse. Deze geeft een duidelijke impressie van de actuele de stand van zaken als het gaat om cultuureducatie in het primair onderwijs. Van 20 basisscholen is eigenlijk nog te weinig informatie voorhanden. Die worden in 2019 verder onderzocht.

Training voor speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs heeft extra aandacht nodig, zo blijkt. Voor dit type scholen bestaat nog maar weinig aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Terwijl het hier gaat om een vrij grote groep leerlingen. Onderwijs hiervoor is zo specifiek dat het andere programma’s en een andere aanpak nodig heeft. Met het oog hierop is KCR in 2018 begonnen met het ontwikkelen van een cursus voor vakleerkrachten en educatief medewerkers in het speciaal onderwijs. De cursus start in 2019.

Kleinere stappen mogelijk beter
Uit de gesprekken die KCR in 2018 heeft gevoerd zijn nieuwe aanvragen voor ondersteuning voortgekomen. Toch bleef het aantal aanvragen achter bij de verwachting. Dat komt doordat basisscholen dikwijls kampen met vraagstukken als lerarentekort of taalachterstanden. Ook blijkt dat KCR-begeleidingstrajecten voor veel scholen te intensief zijn. KCR-arrangementen zijn flexibel en daardoor is het ook mogelijk om scholen te begeleiden in het nemen van kleinere stappen. Zo kan een teambijeenkomst die draagvlak genereert vaak een betere eerste stap zijn dan een intensieve cursus voor een individuele leerkracht.