Barok blijkt kinderen toch aan te spreken

Een greep uit de bijna alledaagse pareltjes die het cultuuronderwijs in Rotterdam, mede dankzij KCR, oplevert.

• Weet je waar mijn school woont?
• Als de school weet wat ze wil…
• Barok blijkt toch interessant.


Weet je waar mijn school woont?
Hoe ziet de wijk waarin de school staat er eigenlijk uit? Het is belangrijk dat leerkrachten weten in welke omgeving hun leerlingen wonen en spelen. Van deze wetenschap kunnen ze in de lessen goed gebruik maken. In het project ‘Weet je waar mijn school woont?’ nemen kunstenaars als Chantal van Heeswijk leerkrachten mee op rondleiding in de omgeving van de school. Dit is een project in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. KCR begeleidt hierin onder meer scholen die een verbinding willen leggen met hun culturele omgeving.


“Als de school weet wat ze wil…”
Op twee basisscholen nemen leerkrachten elkaar onder de loep. Ze zitten bij elkaar in de klas en kijken hoe de ander een ‘kunstles’ geeft. Hoe reageren de leerlingen en hoe wordt daarop ingespeeld? Deze scholen hebben, samen met de KCR-consulent, een geïntegreerd leerplan voor cultuuronderwijs gemaakt. Er wordt actief gewerkt aan het cultureel bewustzijn van leerkrachten en leerlingen. Als het nodig is om er een culturele instelling bij te betrekken, kan dat gericht worden gedaan. “Als de school weet wat ze wil, is er zoveel meer te bereiken”, zegt de betrokken KCR-consulent.


Barok blijkt toch interessant
Leerkrachten weten steeds beter hoe ze cultuuronderwijs en het reguliere lesprogramma aan elkaar kunnen koppelen. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien bij het programma Ateliers in School, dat door KCR wordt begeleid. Het Atelier waarin dans centraal staat, had in 2018 als thema barok. Dat lijkt voor kinderen niet bijster interessant. Toch werd het dat wel, door het te verbinden met wereldoriëntatie, geschiedenis, taal en niet te vergeten verschillende kunstvakken .