Jaarverslag 2017

Lees hier het hele jaarverslag

Lees meer

KCR in cijfers

Bekijk de jaarrekening.

Lees meer

Verdieping: deskundigheidsbevordering en kennisdeling

In 2017:
• Organiseerden we 7 evenementen voor het primair onderwijs en de culturele sector in Rotterdam
• Kwamen 272 leraren naar onze events
• Bezochten 223 educatief medewerkers onze bijeenkomsten
• Haalden we de meest spraakmakende onderwijspedagoog van het moment, Gert Biesta, naar onze tweejaarlijkse conferentie Afkijken mag!

Lees meer

Bruggen bouwen tussen onderwijs en cultuur

"Scholen voelen zich door ons goed geholpen, en dat doet ons deugd."

Lees meer

Werken aan kwaliteits-borging en klanttevreden-heid

"Een centralere aanpak van de marketing en communicatie.”

Lees meer

Samenwerken in de stad

"Al onze programma’s komen in samenspel tot stand.”

Lees meer

Verbreden: Cultuurtraject Rotterdam

In 2017:
• Bereikten we 145 scholen en 32.867 leerlingen in het primair onderwijs
• Deden 20 voortgezet onderwijs en 5470 leerlingen mee
• Leverden 45 culturele instellingen één of meer activiteiten aan
• Telden we 65.423 leerlingbezoeken in het po en 10.558 in het vo
• Boekten de voortgezet onderwijsscholen zelf hun activiteiten via Planned Culture

Lees meer

Ondersteuning culturele instellingen

"We ondersteunden in 2017 16 culturele instellingen bij de verdieping van cultuuronderwijs op scholen.”

Lees meer

Verdiepen: het basisonderwijs

In 2017:
• Voerden we met 56 scholen kennismakingsgesprekken
• Werden voor 28 scholen arrangementen cultuuronderwijs op maat uitgevoerd
• Bereikten we 1283 leerlingen en 89 leerkrachten binnen Ateliers in School, een co-creatieproject voor onderzoekend leren
• Publiceerden we het onderzoek Leerplan cultuuronderwijs 
Voerden we een trendanalyse uit van de Schoolscans

Lees meer

Overig beleid: evaluatierapport Berenschot

"Landelijk gezien is KCR een voorloper."

Lees meer

Overig beleid: Barendrecht

In 2017:
• Voerden we met 14 scholen in Barendrecht, op aanvraag van de gemeente Barendrecht, kennismakings- en ambitiegesprekken.

Lees meer

Overig beleid

In 2017:
• Namen meer dan 200 leerlingen, directeuren, bestuurders, leerkrachten en docenten deel aan de Aftrap Gelijke Kansen met Cultuur

• Werkten we samen met schoolbesturen, Stichting De Verre Bergen, de gemeente Rotterdam en culturele partners, aan de stedelijke regeling BUZZ010

Lees meer

Lees meer

Vernieuwen: voortgezet onderwijs

In 2017:
• Namen 82 scholen deel aan ons programma voor het voortgezet onderwijs
• Bereikten we 1837 leerlingen en 300 docenten
• Betrokken we 175 educatief medewerkers van 92 culturele instellingen
• Organiseerden we zes nascholings- en netwerkevenementen
• Lanceerden we het Rotterdams CKV, het allereerste lokale CKV van Nederland
• Steeg deelname aan de Cultuurkaart met 23% door onze inzet
• Toverden we 7 Rotterdamse scholen om tot podium, festivalterrein of expositieruimte met WIRED Rotterdam

Lees meer

De Maand van Cultuuronderwijs

In 2017:
• Organiseerden we de eerste Rotterdamse Maand van Cultuuronderwijs
• Stonden ruim 30 cultuureducatieve activiteiten voor en door scholen en culturele instellingen op het programma
• Deden vier onafhankelijke correspondenten onderzoek naar de vraag ‘hoe vormt cultuuronderwijs Rotterdam?’ aan de hand van een specifiek thema
• Publiceerden we deze opbrengsten in een bundel

Lees meer

Lees meer

Bekijk hier vorige jaarverslagen