Voortgezet onderwijs: cultuureducatie zichtbaar

In 2016 konden we met het programma ‘Rotterdam, dé stad van cultuuronderwijs’ een flinke impuls geven aan kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs. Dit was mede dankzij een projectsubsidie van de gemeente Rotterdam. Het programma is bedoeld om ook in het voortgezet onderwijs, dat achterblijft bij het basisonderwijs, cultuureducatie zichtbaar te maken, te vernieuwen en te verankeren.

We kunnen goed bouwen aan een groter netwerk in het voortgezet onderwijs.

De verworvenheden van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs werden het duidelijkst zichtbaar tijdens het door ons georganiseerde festival ‘WIRED’ dat medio april in het hart van de stad werd gehouden. Het omvatte maar liefst 78 activiteiten, waaraan 34 culturele instellingen meewerkten. Ondanks het tegenvallende weer trok het festival bijna 2000 bezoekers. ‘WIRED on tour’, dat per school op maat is gemaakt, kende het afgelopen schooljaar 4 uitvoeringen. In de komende jaren gaan we ons inzetten voor een lijn van kleinere evenementen op scholen. Zo kunnen we goed bouwen aan een netwerk in het voortgezet onderwijs.

Voor het schooljaar 2016-2017 heeft de gemeente op ons initiatief 5 euro per leerling extra bijgedragen aan het tegoed op de CJP-cultuurkaart. De uitwerking en promotie ervan heeft het CJP in goed overleg met ons uitgevoerd. Met als resultaat dat de deelname aan de CJP-cultuurkaart voor 2016-2017 is uitgekomen op 76 procent, een aanzienlijke stijging ten opzicht van schooljaar 2015-2016, toen het deelnamepercentage op 53 procent lag.

Rotterdams CKV: acht proeftuinen
In 2016 begonnen we met de begeleiding van een samenwerkingsverband dat een Rotterdamse versie van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) ontwikkelt. Dit Rotterdamse CKV is specifiek toegesneden op het culturele aanbod in de stad. Het samenwerkingsverband, waarvan wij ook de penvoerder zijn, bestaat uit zo’n 35 educatiemedewerkers van culturele instellingen en docenten CKV. Het schooljaar 2016-2017 is een pilot-jaar, waarin de eerste acht ‘proeftuinen’ werden gestart.