Relatiebeheer en gezicht naar buiten

“In 2016 zijn we druk geweest met het opnieuw organiseren van ons klantrelatiebeheer. Deze is belangrijk voor een duurzame opbouw van onze relaties met de scholen en het nog beter vervullen van onze netwerkfunctie. Onze KCR-consulenten hebben allemaal een aantal scholen in beheer en zijn daarmee de vaste contactpersonen van de scholen. Deze werkwijze hebben we samengebracht met een school-volgsysteem binnen onze projectadministratiesoftware.

Klantrelatiebeheer is belangrijk voor een duurzame opbouw van onze relaties met scholen.

Ook hadden we een herziening van ons gezicht naar de buitenwereld nodig. Een nieuwe online strategie paste daarbij. In februari 2016 was de livegang van onze vernieuwde website www.kc-r.nl. Onze functie van bruggenbouwer tussen onderwijs en cultuur hebben we hier op een nieuwe manier ingericht. Het Rotterdamse cultuuronderwijs is hiermee beter zichtbaar en vindbaar. Ook het platform cultuureducatie, waarop 53 culturele instellingen vertegenwoordigd zijn, is in deze website geïntegreerd. In 2016 hebben ook nieuwe instellingen zich hierbij aangesloten, waaronder de Wereldhavendagen en de Erfgoedcoalitie. Het platform had in totaal gemiddeld 230 cultuureducatieve producten en verwelkomde 10.213 bezoekers. Hieraan gekoppeld is de website van het Cultuurtraject Rotterdam. Het festival WIRED heeft een eigen website en communiceert via een facebookaccount veel met jongeren en docenten uit het voortgezet onderwijs.”

Pepijn Verhoeven,
bedrijfsmanager van KCR