Netwerken en professionaliseren

Met ons programma Werkend Leren richten we ons op de professionals binnen het cultuureducatieve werkveld, zoals leerkrachten, vakdocenten, Interne Cultuur Coördinatoren en educatiemedewerkers van culturele instellingen. In 2016 hebben we sterk ingezet op het bereiken van leerkrachten van basisscholen. Wat betreft deze leerkrachten hebben we onze ambities uit het jaarplan ruimschoots bereikt. Dit gebeurde onder meer met de cursus Interne Cultuur Coördinator, netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten, en masterclasses die in samenwerking met het schoolbestuur van de RVKO en Hogeschool Thomas More werden georganiseerd. Er hebben iets minder educatiemedewerkers dan verwacht deelgenomen aan de verschillende activiteiten. Naast onze jaarlijkse Summerschool hebben we ons onder meer gericht op de Kenniskring rondom de ‘21st century skills’. Al deze activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016.