Cultuurtraject Rotterdam 2016: een rijk programma

Het Cultuurtraject Rotterdam biedt scholen een rijk aanbod van programma’s in alle kunstdisciplines. Maar liefst 42 Rotterdamse culturele instellingen werken aan dit programma mee. In 2016 zijn met het Cultuurtraject 141 basisscholen en 21 scholen uit het voortgezet onderwijs bereikt. De deelname is daarmee ongeveer gelijk aan die van vorig jaar.

In de afgelopen schooljaren is het werken met themalijnen binnen het aanbod van het Cultuurtraject verder ontwikkeld. In het schooljaar 2015-2016 was het thema ‘Rotterdam viert de stad’, dat aansloot bij de stedelijke viering van 75 jaar wederopbouw. In het schooljaar 2016-2017 gaat de themalijn ‘Rotterdam, hier ben ik’ over identiteit, diversiteit en burgerschap. Themalijnen bieden de mogelijkheid dat scholen nog gerichter volgens hun vraag en behoefte hun eigen Cultuurtrajectprogramma kunnen inrichten. Deze vraagsturing is een ontwikkeling waar we al langer mee bezig zijn.

De themalijn was inhoudelijk een succes. 120 scholen in het primair onderwijs, 20 scholen in het voortgezet onderwijs, en 25 culturele instellingen deden mee aan één of meer themaprojecten. In schooljaar 2015-2016 namen in het totaal 20.603 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs aan de activiteiten uit de themalijn deel. In het schooljaar 2016-2017 ligt de deelname met 22.002 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs nog wat hoger.

Alle bij het Cultuurtraject betrokken leerkrachten konden een digitale evaluatie invullen. Zo houden we kwaliteit en klanttevredenheid in het oog. Met die klanttevredenheid zat het ook de afgelopen schooljaren wel goed. Van alle deelnemende basisscholen beoordeelde 79 procent het programma als goed tot zeer goed. In het voortgezet onderwijs was dat 76 procent.

Een grote belemmering voor scholen om mee te doen met het Cultuurtraject is het vervoer van leerlingen van en naar de musea, theaters en concertzalen. Vooral voor basisscholen is gebruik van openbaar vervoer vaak problematisch en busvervoer te kostbaar. Daarom hebben we het initiatief genomen om dit probleem aan te pakken. Samen met schoolbesturen, Stichting De Verre Bergen, de gemeente Rotterdam en culturele partners werken we aan de voorbereiding van een stedelijke regeling voor gratis busvervoer voor scholen. Dit moet gerealiseerd worden door co-financiering. Hiermee wordt een belangrijke drempel voor scholen weggenomen om gebruik te kunnen maken van de rijke leeromgeving die het Cultuurtraject biedt.