Bruggen bouwen tussen onderwijs en cultuur

“Als Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam bouwen wij bruggen tussen onderwijs en cultuur in één van de meest dynamische steden van het land. Dit doen we met de bedoeling dat zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen op school goed cultuuronderwijs krijgen. Wij zijn toegewijde procesbegeleiders. Als ‘verbinders’ bewegen we ons constant tussen de betrokken partijen: scholen, culturele instellingen en kunstenaars-docenten.

Behalve verbinder zijn we ook innovator, onder meer door nieuwe kennis te vergaren en te delen, door vernieuwende oplossingen aan te reiken en bestaande projecten en programma’s te analyseren. Leidend bij dit alles zijn drie uitgangspunten. Cultuuronderwijs dat duurzaam verankerd is in het curriculum van scholen. Een creatief samenspel tussen kunstenaars en leerkrachten. En natuurlijk het kind, dat te allen tijde centraal staat.

Ook in 2016 hebben we vele scholen geholpen om hun behoeften en vragen wat betreft cultuuronderwijs helder te formuleren. Culturele instellingen hielpen we om hun aanbod cultuuronderwijs in dialoog met het onderwijs verder te ontwikkelen. Daarnaast hadden we ook in 2016 weer het Cultuurtraject Rotterdam onder onze hoede, de ‘Spotify’ van het Rotterdamse cultuuronderwijs, waar 42 culturele instellingen aan meewerken. Als kenniscentrum zijn we onafhankelijk van de instellingen die cultuuronderwijsaanbod maken en verkopen. Dat maakt ons neutraal en objectief.

Na een aantal jaren met veel aandacht voor de cognitieve vakken, zien we zowel bij scholen als bij de gemeente de belangstelling voor cultuuronderwijs groeien. Daar zijn we blij om. Tegelijk hebben culturele instellingen een onverminderde ambitie om inbreng te leveren in het onderwijs. Dit biedt volgens ons kansen en ruimte om nieuwe verbindingen te leggen. Daarom initieerden we ook ‘de Maand van Cultuuronderwijs’, waarin onderzoek naar de vraag: Hoe vormt cultuuronderwijs Rotterdam? centraal stond. Dit onderzoek gebeurde aan de hand van debat, lezingen, workshops en festivals, die werden georganiseerd door scholen, musea, theaters en andere culturele instellingen.

Niet in de laatste plaats zijn wij blij dat uit de nieuwe subsidieverstrekkingsronde is gebleken dat we de komende jaren door kunnen gaan met ons mooie werk. Het onderzoek naar de doelmatigheid van cultuuronderwijs in Rotterdam zien we met vertrouwen tegemoet.”

Anne Marie Backes
Directeur-bestuurder KCR