Wie is KCR?

KCR is een bruggenbouwer die de scholen en culturele instellingen van Rotterdam, één van de meest dynamische steden van Nederland, met elkaar verbindt. Dit met de bedoeling dat alle kinderen en jongeren in Rotterdam structureel met goed cultuuronderwijs in aanraking komen. We helpen scholen om hun behoeften en vragen wat betreft cultuuronderwijs helder te formuleren. En culturele instellingen om hun aanbod cultuuronderwijs in dialoog met het onderwijs te ontwikkelen. Goed en intensief cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen is van belang voor de hele stad.

 

We zijn een kenniscentrum met meer dan 25 jaar expertise op het gebied van cultuur, onderwijs en procesbegeleiding. Behalve verbinder zijn we ook innovator, onder meer door nieuwe kennis te vergaren en te delen, door vernieuwende oplossingen voor inhoudelijke vraagstukken aan te reiken, en door bestaande projecten en programma’s te monitoren en te analyseren. Daarnaast zijn we de regisseur, organisator en verkoper van het Cultuurtraject Rotterdam, de ‘Spotify’ van het Rotterdamse cultuuronderwijs. Ook in 2015 hebben Rotterdamse scholen en culturele instellingen weer goed gebruik gemaakt van onze diensten.