Sleutelrol in Rotterdamse ambities

In 2015 maakten wij ons Meerjarenbeleidsplan, getiteld ‘Verbreden, verdiepen, vernieuwen’. Dat deden we ter gelegenheid van onze subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020. Een tijd lang waren we intensief aan de slag met onze visie op cultuuronderwijs in de stad en de manier waarop we die in de komende jaren gestalte kunnen geven. Hierbij overlegden we onder meer met verschillende Rotterdamse culturele instellingen.

 

De basis voor dit alles was de Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam. De stad heeft gelukkig heldere ambities als het gaat om cultuuronderwijs. Zo wil men dat aanzienlijk meer scholen deelnemen aan het Cultuurtraject Rotterdam, dat scholen cultuuronderwijs beter verankeren in hun leerprogramma, en dat het voortgezet onderwijs op het vlak van cultuuronderwijs een inhaalslag maakt. Wij onderschrijven die ambities van harte. In het realiseren ervan zullen wij een sleutelrol spelen, zo bleek ons duidelijk.

 

Als regisseur, organisator en verkoper van het Cultuurtraject Rotterdam hebben we een centrale rol in het uitbreiden van het bereik van deze ‘Spotify’ van het Rotterdamse cultuuronderwijs. In de komende tijd gaan we onderzoeken wat de redenen zijn waarom scholen niet deelnemen aan het Cultuurtraject. We doen ons best om de drempel voor deelname lager te maken, bijvoorbeeld doordat scholen meer gedeelten van het programma ‘thuis’ kunnen ontvangen. En we werken aan nieuwe programmamogelijkheden, waarvan de themalijn ‘Rotterdam viert de stad!’ een mooi voorbeeld is. Volgens ons hoeft de deelname voor scholen niet duurder te worden.

 

In de periode 2017 tot en met 2020 blijven we scholen intensief helpen om cultuuronderwijs beter in hun curriculum te verankeren. Die verankering levert verdieping en continuïteit op, waardoor cultuuronderwijs meer effect heeft. Het voortgezet onderwijs willen we blijven bedienen via het programma ‘Rotterdam, dé Stad van Cultuuronderwijs’ en het festival ‘WIRED’. Ook is het de bedoeling dat wij penvoerder worden voor de Rotterdamse versie van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Dit Rotterdamse CKV en het programma van het Cultuurtraject Rotterdam zullen natuurlijk nauw op elkaar aansluiten.

 

Om alle stedelijke ambities te helpen realiseren, heeft KCR over een periode van vier jaar zo’n 100.000 euro aan extra middelen nodig. Dit bedrag hebben we dan ook verantwoord in onze jongste subsidieaanvraag. Tegenover deze beperkte kostenstijging staan de inkomsten voor de Rotterdamse culturele sector, die naar verwachting met 1,7 ton omhoog zullen gaan.