Netwerken ondersteund in 2015

Als onafhankelijk kenniscentrum opereren we in het hart van een gelaagd web van partijen in de stad. Van nature zijn we dan ook gericht op samenwerking met andere organisaties en het vormen van netwerken. Culturele instellingen kunnen het onderwijs alleen op maat bedienen als ze goed met elkaar samenwerken. Als de krachten gebundeld worden, kan er efficiënt en effectief gewerkt worden. Daarbij moet er goed zicht zijn op wat het onderwijsveld nodig heeft: geen eenheidsworst, maar differentiatie. Dat is waar in een ‘ingewikkelde’ stad als Rotterdam behoefte aan bestaat. Gelukkig kijken de meeste instellingen er ook zo tegenaan.

 

Daarom geven wij ondersteuning aan stedelijke netwerken en samenwerkingsverbanden, zoals de Muziekcoalitie, Erfgoedcoalitie en het project ‘Stel je voor…’.  Dat doen we met onze inhoudelijke expertise en ons grote netwerk binnen het onderwijs. Nieuw was in 2015 de oprichting van het stedelijke Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling, waarin maar liefst 110 Rotterdamse cultuurprofessionals zich verenigden. Wij coördineren dit netwerk en zijn de secretaris ervan, wat voor ons aanvoelt als een op het lijf geschreven rol. Zo stellen we de agenda op en zien erop toe dat woorden in daden worden omgezet. Eigenlijk zijn we een soort oplossingseigenaar. De mogelijkheden van dit netwerk zijn groot, daarvan zijn we doordrongen. Voor de toekomst van het cultuuronderwijs in de stad is het dan ook van groot belang. Als alle partijen één strategie gaan voeren, hebben we in 2020 een succesvol model waarin Rotterdamse scholen en culturele instellingen intensief met elkaar samenwerken. Dat is waar wij voor gáán.