Met KCR schieten culturele instellingen in één keer raak

KCR helpt culturele instellingen beter te begrijpen wat er leeft in onderwijsland. Welke taal er wordt gesproken en wat de ontwikkelingen zijn. Waar behoefte aan is. Zo kunnen culturele instellingen aansluiting vinden bij de scholen. Ze leren vraaggericht te werken. Daardoor belanden hun educatieprojecten en programma’s in één keer op de juiste plek. Bovendien neemt KCR het voortouw in een betere afstemming en onderlinge samenwerking binnen de culturele sector van Rotterdam. Dit alles scheelt tijd en inspanning. En het geld komt daar waar het bedoeld is.