Met KCR kunnen bestuur en politiek beter beslissen

KCR stelt de ambities van de stad centraal. Bestuur en politiek in Rotterdam zijn doordrongen van het belang van goed cultuuronderwijs. Alleen het beste cultuuraanbod is daarbij goed genoeg. Daarom heeft de stad  in 2012 gekozen voor de verzelfstandiging van KCR tot een deskundige, onpartijdige intermediair tussen onderwijs en cultuur. Voor de periode 2017-2020 bestaat de ambitie om het aantal scholen dat meedoet met het Cultuurtraject Rotterdam fors uit te breiden. Ook voor het aantal scholen dat cultuuronderwijs structureel verankert in het leerprogramma moet omhoog. Tenslotte wil de stad het voortgezet onderwijs, waar beduidend minder aan het Cultuurtraject wordt deelgenomen, een inhaalslag laten maken. Met de inspanningen van KCR zijn deze doelen te realiseren. KCR jaagt aan, regisseert en verbindt. Bovendien monitort het wat er in de stad aan cultuuronderwijs wordt gedaan en welke voortgang wordt geboekt. Het deelt deze kennis met betrokken partijen. Daarmee hebben politiek en bestuur een goede basis voor verdere beslissingen.