Met KCR doen leerlingen wezenlijke ervaringen op

KCR ziet het als zijn missie om de juiste voorwaarden te scheppen. Zodat cultuuronderwijs aan Rotterdamse kinderen en jongeren wezenlijke ervaringen biedt, die ze niet snel vergeten. Soms hebben die ervaringen zelfs belangrijke gevolgen voor hun toekomst. Met cultuuronderwijs leren kinderen en jongeren naar zichzelf te kijken. Ze leren wie ze zijn, wat ze willen, en waartoe ze in staat zijn. Ze ontdekken hun meerwaarde voor de maatschappij. Ze trainen hun ‘21st century skills’, zoals kritisch nadenken, samenwerken en problemen oplossen. Bovendien ervaren ze dat onderwijs ook prettig en levendig kan zijn.