Meer scholen bereikt in 2015

Het is prachtig om te zien hoe actieve scholen hun cultuuronderwijs nog verder verfijnen. Maar minstens even mooi is het om te zien dat ‘nieuwe’ scholen cultuuronderwijs ontdekken. Het is natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk Rotterdamse scholen hun leerlingen goed en structureel cultuuronderwijs bieden. Daarom hebben wij in 2015 ingezet op het bereiken van scholen die cultuuronderwijs nog niet op de agenda hadden staan. Dit deden we door middel van ‘ambitiegesprekken’. Een team van onze medewerkers belde scholen en maakte een afspraak voor onze consulenten.

Vaak is onbekendheid met de grote mogelijkheden en de effecten van cultuuronderwijs een belangrijke reden waarom scholen niet actief op dit gebied zijn. Daarom is het goed om het hier met schooldirecties over te hebben. Door de ambitiegesprekken kregen scholen de mogelijkheid om te kiezen voor een vorm van ondersteuning die bij hen paste, bijvoorbeeld door middel van de KCR-Schoolscan Cultuureducatie, die een betrouwbare nulmeting is. In het totaal hebben we in 2015 in het basisonderwijs 55 ambitiegesprekken gevoerd. De helft van het aantal betrokken scholen wilde direct daarop vervolgstappen zetten. 20 procent wilde dat wel op de langere termijn. Eén op de vijf scholen bleek geen ambitie met cultuuronderwijs te hebben en wenste de situatie te laten zoals die was.