Directeur Anne Marie Backes

Nog minstens vier jaar

KCR-directeur Anne Marie Backes blikt terug op 2015.

‘Ik heb een positief gevoel over 2015, het eerste volledige jaar dat wij draaiden als zelfstandige organisatie. Kijk ik naar het Rotterdamse cultuureducatielandschap, dan zie ik ons als een klein, flexibel centrum dat bezig is met verbreding, verdieping en vernieuwing van cultuuronderwijs. Met vele verbindingen naar alle kanten, zonder zakelijk belang voor onszelf, en gericht op co-creatie tussen onderwijs en cultuur. Tussen die twee partijen zie ik anno 2015 op tal van punten een betere onderlinge dialoog en samenwerking. Het aantal deelnemers aan het Cultuurtraject Rotterdam neemt toe. Culturele instellingen weten elkaar beter dan ooit te vinden als het gaat om cultuuronderwijs. Cultuureducatie met Kwaliteit 010 is goed van de grond gekomen, en een kwart van het aantal scholen is bezig met het invoeren van lange leerlijnen.

 

Maar ik constateer ook dat er vele initiatieven en geldstromen zijn die kriskras door elkaar heen lopen. Scholen zien door de bomen het bos haast niet meer. Bovendien zijn ze te afhankelijk van projectsubsidies. Ze krijgen zoveel aanbiedingen dat ze nauwelijks in staat zijn om een verantwoorde keuze te maken. Ik pleit ervoor dat we qua inhoud deze veelkleurigheid in de stad koesteren, maar dat er meer helderheid en eenduidigheid komt in het stedelijk model. De stad heeft nog maar kort geleden gekozen voor een strategie met KCR als centraal loket dat het proces van co-creatie tussen onderwijs en cultuur ondersteunt en faciliteert. Deze strategie zal nog zeker vier jaar consequent doorgezet moeten worden, wil die voldoende kans van slagen hebben. Wanneer de verankering van cultuuronderwijs op scholen eenmaal voldoende staat en stabiel is, kan het KCR wat mij betreft gerust ook in een kleinere versie verder, zoals het overigens altijd de bedoeling is geweest.’