Cultuurtraject in 2015

Met maar liefst 76.000 deelnamen aan activiteiten was 2015 voor het Cultuurtraject Rotterdam een prima jaar. Het Cultuurtraject sloot aan bij de culturele manifestatie ‘Rotterdam viert de Stad!’. Hierdoor werden ruim 21.000 leerlingen bij dit stedelijke evenement betrokken. Het was de eerste keer dat er binnen het Cultuurtraject gewerkt werd met een centrale themalijn. Dat leverde 31 nieuwe activiteiten op, waar 23 culturele instellingen aan meewerkten. Behalve de al deelnemende scholen schreven ook drie ‘nieuwe’ scholen (met in totaal ruim 800 leerlingen) zich in.

Met een klein team en een nieuwe planningsmodule hebben we het Cultuurtraject in 2015 verder gestroomlijnd. Om de activiteiten optimaal te laten aansluiten bij doelgroepen en onderwijsvormen werkten we nauw samen met culturele instellingen. Daarbij denken we vanuit de schoolloopbaan van de leerling. We zijn we erop gericht dat die leerling binnen het traject steeds andere mogelijkheden tegenkomt. Daarnaast monitorden we continu de kwaliteit en beoordeling van alle aangeboden activiteiten. Dit met de bedoeling ervoor te zorgen dat het Cultuurtraject bij het onderwijs blijft aansluiten. In het totaal bracht het Cultuurtraject in 2015 4,6 ton aan inkomsten voor de culturele sector in het laatje.

 

In 2015 ontwikkelde KCR een themalijn voor het Cultuurtraject in het kader van Rotterdam Viert de Stad!