Bestuur & beleid

Sinds juli 2014 bestaat KCR als zelfstandige organisatie. KCR is de brug die onderwijs en cultuur verbindt in één van de meest dynamische steden van ons land. Het is onze ambitie om alle Rotterdamse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking te brengen. Het kind staat centraal in een creatief samenspel van kunstenaars en leerkrachten, er op gericht cultuuronderwijs duurzaam op school in te bedden.

 

Beleidsstukken

Bestuur & Raad van Toezicht 

KCR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur.

Klik hier voor het rooster van aftreden en nevenfuncties van onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden zien erop toe dat KCR zich houdt aan de regels van de Governance Code Cultuur. De leden van de Raad van Toezicht worden bezoldigd.

 

Directeur/bestuurder KCR 
Ruud Visschedijk

 

Naam lid

Functie en oriëntatie

Karen Bebelaar

Voorzitter - Algemeen/bestuur

Kristel Dirkx

Lid - Onderwijs/financiën

Caty Bulte Lid - Algemeen maatschappelijk/ondernemerschap

Roy de Jong

Lid - Maatschappelijk/financiën

Irene van Kesteren

Lid - Onderwijs

 Annette Lecomte

Lid

Frits Wielders

Lid

 

RSIN: 85251063
KvK-nummer: 852517063

ANBI-status
KCR heeft de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling).