Bestuur & beleid

Sinds juli 2014 bestaat het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) als zelfstandige organisatie. Het KCR is de brug die onderwijs en cultuur met elkaar verbindt in één van de meest dynamische steden van ons land. Zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking laten komen, dat is onze passie. Drie uitgangspunten bepalen bij dit alles onze richting. Ten eerste het kind, dat staat centraal. Ten tweede een creatief samenspel tussen kunstenaars en leerkrachten. En ten derde een duurzame verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen.

 

Beleidsstukken

Bestuur & Raad van Toezicht 

KCR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur.

Klik hier voor het rooster van aftreden en nevenfuncties van onze Raad van Toezicht leden.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken vanuit verschillende achtergronden, en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat KCR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. De leden van de Raad van Toezicht worden bezoldigd voor hun toezichthouderschap.

 

Directeur/bestuurder KCR 
Ruud Visschedijk

 

Naam lid

Functie en oriëntatie

Karen Bebelaar

Voorzitter - Algemeen/bestuur

Kristel Dirkx

Lid - Onderwijs/financiën

Caty Bulte Lid - Algemeen maatschappelijk/ondernemerschap

Roy de Jong

Lid - Maatschappelijk/financiën

Irene van Kesteren

Lid - Onderwijs

 Annette Lecomte

Lid

Frits Wielders

Lid

 

RSIN: 85251063
KvK-nummer: 852517063

ANBI-status
KCR heeft de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling).