Waarom Rotterdams CKV?

Rotterdam is een stad als geen andere in Nederland. Binnen deze gemeente, waar ongeveer 170 nationaliteiten samenleven, is een bijzondere rol weggelegd voor kunst en cultuur. Dit in goede banen leiden vraagt om een gespecialiseerde aanpak. Tegelijkertijd is het vak ckv ook nationaal in ontwikkeling: vanaf schooljaar 2017/2018 gelden nieuwe, landelijke exameneisen voor havo/vwo.

Alles mag, behalve een verslag
Een herkenbaar beeld: de ckv-docent die aan het einde van het jaar naar huis fietst met tassen vol papieren verslagen. Leerlingen werken een lijstje met contextloze bezoeken af. Een vorm die zich niet leent voor het actieve (mee)maakonderwijs dat Rotterdams CKV wil bewerkstelligen. Een vlog, gedicht, fotorecept, podcast, animatie, pitch: het afronden van een Rotterdams CKV-project betekent jezelf laten zien. De leerling begint met eigen vraag en eindigt trots met hun eigen presentatievorm. Rotterdams CKV staat dichtbij de nieuwsgierigheid van de leerling en blijft ver weg van die stapel verslagjes. In het traditionele ckv volgt de leerling kunst als representatie van de wereld, bij het Rotterdams CKV kan de leerling binnen de veilige omgeving van de school oefenen om de wereld zelf vorm te geven. Het begint bij henzelf en wordt zo steeds groter. Zo maken ze niet alleen kennis met de culturele sector, maar kan ckv veel méér bijdragen aan hun ontwikkeling. 

Positie van ckv

In elke onderwijssoort heeft ckv een andere positie. Ons uitgangspunt is: ckv begint niet pas in jaar 3 of 4, de onderbouw van het voortgezet onderwijs legt de basis van ckv. Door de strategische opbouw van ckv-activiteiten in de onderbouw, bijvoorbeeld Cultuureducatie met Kwaliteit, wordt ckv effectief en intensief aangeboden in scholen.

 

Om aan de nieuwe exameneisen vanaf 2017-2018 te voldoen, zal de komende jaren de vraag van docenten en het aanbod van culturele instellingen moeten veranderen. De professionele leergemeenschap biedt een uitgelezen kans om op dit gebied te profiteren van uitwisseling. Docenten en educatoren die deelnemen aan projecten van Rotterdams CKV zijn automatisch lid van de professioneel leergemeenschap. Het doel is om als leergemeenschap een weerspiegeling van Rotterdam te zijn, zowel door de scholen als door de culturele instellingen

 

De rol van kunst en cultuur
In onze stad is voor kunst en cultuur een bijzondere rol weggelegd. Bijna 35.000 leerlingen volgen op dit moment voortgezet onderwijs op een school in Rotterdam. Zij worden dagelijks blootgesteld aan een veelvoud van uitingen en waarden, in een samenleving die sneller verandert dan ooit tevoren.

 

Tegelijk staat hun school in een stad met een rijk cultureel aanbod: meer dan 50 Rotterdamse culturele instellingen hebben educatie als doelstelling. Cultuureducatie leert je om je in te leven in een ander, in plaats van botweg stelling te nemen. Het schoolvak ckv kan ervoor zorgen, door onderwijs met het culturele veld te verbinden, dat leerlingen nieuwe Rotterdamse bruggen leren slaan.