Voor professionals

Rotterdamse scholen en culturele instellingen kunnen bij ons terecht met al hun vragen over cultuuronderwijs op school.

Zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking laten komen. Daar staan wij voor. En zo duurzaam mogelijk. Dat kan niet zonder de groepsleerkracht, de directeur of cultuurcoördinator. En niet zonder de culturele instelling
.

Goed en effectief kunst- en cultuuronderwijs aanbieden is vaak niet gemakkelijk. Daarom begeleiden en adviseren wij het onderwijs en de culturele instelling graag. Bij het vaststellen van de visie op kunst- en cultuuronderwijs. Bij het invoeren van kunst- en cultuuronderwijs in het schoolcurriculum. Bij het samenstellen van het programma. Ook met de culturele instellingen van Rotterdam zitten wij aan tafel. Wij vertellen je graag over de wensen en behoeften die in het onderwijsveld leven, zodat jullie aanpak daar naadloos op aan kan sluiten.

Voor het onderwijs en de culturele instellingen bieden wij daarom een programma aan. Dat programma bestaat uit workshops, conferenties, kennisbijeenkomsten, trainingen, advies of monitoring en evaluatie. Deze kun je per onderdeel aanvragen.

Kijk voor het totale aanbod hier

Wil je verdiepend aan de slag met cultuureducatie op jouw school? Dan bieden wij het KCR Spoorboekje aan.

Wat doen wij?


Goed op weg met het KCR Spoorboekje

Een goed begin is het halve werk. Daarom bieden we ons Spoorboekje aan. Een duidelijk stappenplan waarin wij samen met de school werken aan een bottom up plan voor cultuureducatie. Wil je bijvoorbeeld een visie op en een structurele aanpak voor cultuuronderwijs ontwikkelen? Dan raden we je aan om het spoorboekje stap voor stap te doorlopen. In het kennismakingsgesprek gaan we globaal in op de stand van zaken van de cultuureducatie op jouw school, de wensen en natuurlijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Met de Schoolscan Cultuureducatie wordt een grondige nulmeting gedaan. De wensen en krachten van de school worden in kaart gebracht. Dit is een stevige basis om daarna de ambities en de toekomstplannen te gaan concretiseren. Bij deze plannen bieden wij een arrangement op maat aan die past bij de wensen van de school.

Alle producten van het Spoorboekje vind je hieronder.