Rotterdamse ambities voor kunst en cultuur in het MBO

Negen Rotterdamse instellingen trekken samen op in de werkgroep MBO cultuur & praktijk om kunst en cultuur een rol van betekenis te laten spelen in de MBO-opleidingen in Rotterdam. In de cultuurplannen voor 2021-2024 hebben deze instellingen de gemeenschappelijke ambitie opgenomen om met name voor de niet aan kunst of cultuur gerelateerde MBO-opleidingen te komen tot actueel en passend cultuureducatief aanbod. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: Museum Boijmans van Beuningen, Theater Rotterdam, SKVR, Maas theater en dans, TENT, Jeugdtheater Hofplein, Witte de With Center for Contemporary Art, IFFR en KCR.

 

Met deze ambitie sluiten de bovengenoemde instellingen, aan bij het gelijke kansen beleid van de gemeente Rotterdam en bij het landelijke beleid om het cultuuronderwijs in het mbo te versterken en kunst en cultuur toegankelijker te maken voor mbo-studenten.

 

Wat gaan we doen om dat te bereiken?

 

We zetten onze werkgroep MBO cultuur en praktijk voort en werken onze ambitie uit in concrete acties en samenwerkingen. Elke deelnemende instelling vaardigt een educator af, de coördinatie van de werkgroep ligt bij KCR. We komen zes keer per jaar samen om informatie en ideeën uit te wisselen. We willen activiteiten en plannen met en voor het MBO optimaal op elkaar afstemmen. Daarnaast willen we onderzoeken welke acties we kunnen ondernemen om ook andere opleidingen te bereiken.

 

1. We voeren het gesprek met landelijke partijen, Rotterdamse stakeholders en de opleidingen om te komen tot een haalbaar en betaalbaar aanbod dat een structurele plek in de opleidingen krijgt. We stellen onszelf hierbij de volgende vragen: Binnen welke opleiding liggen er kansen? Welke landelijke ontwikkelingen en regelingen bieden mogelijkheden tot ontwikkeling en verduurzaming? De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, de ontwikkelingen rond de MBO-Card en de kansen die Fonds 21 biedt, staan hier bovenaan op de agenda.

 

2. We geven een vervolg aan Zadkine’s Kunst en Cultuur Community of Practice (2019/2020)* en werken samen met de opleidingen aan het ontsluiten van de culturele sector als werkveld voor MBO-ers. We sluiten daartoe een leer/werkakkoord voor kunst en cultuur met de gemeente, MBO-opleidingen en culturele instellingen.

 

3. We zetten een denktank op met studenten, docenten, educatoren, teamleiders en bestuurders uit het MBO en met stakeholders. Deze denktank speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een actueel en passend cultuureducatief aanbod.

 

4. We laten stadsbreed onderzoek doen naar de behoeften aan en mogelijkheden voor kunst en cultuureducatie op het MBO.

 

5. We werken aan de duurzaamheid van de samenwerking tussen culturele instellingen en het MBO. Bij het inzetten van een projectmatige samenwerking, stellen we de vraag: Op welke manier en door wie krijgt dit project een vervolg? We houden elkaar scherp om een goed antwoord op deze vraag tot een kwaliteitscriterium van projecten te maken.

 

6. We delen onze best practices en kennis op landelijke bijeenkomsten rond het MBO. Met name in de samenwerking tussen Rotterdamse instellingen zijn wij uniek ten opzichte van ‘aanbieders’ in andere steden.

 

De werkgroep staat open voor andere culturele instellingen die hierin willen participeren. We functioneren binnen het grotere platform Cultuureducatie en Talentontwikkeling, waarbij ruim 50 Rotterdamse instellingen aangesloten zijn.

 

*Ter evaluatie van Zadkine’s Kunst en Cultuur Community of Practice publiceerde KCR een magazine. Klik hier om hem te bekijken.