Cultuurtraject

Het Cultuurtraject Rotterdam is het basisaanbod cultuureducatie voor leerlingen uit het Rotterdamse onderwijs. Een inspirerende educatieve route langs de concertzalen, theaters en musea van Rotterdam. In een schoolloopbaan maken alle leerlingen van je school kennis met iedere kunstdiscipline: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur.

Voor wie is het?

Alle scholen uit het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam kunnen deelnemen aan het Cultuurtraject Rotterdam. In het primair onderwijs schrijft de school zich in voor alle groepen; in het voortgezet onderwijs is het Cultuurtraject Rotterdam voor de leerjaren 1 tot en met 4. In het huidige seizoen doen ruim 37.000 leerlingen mee met het Cultuurtraject Rotterdam.

Wat is het?

De projecten brengen de leerlingen in contact met beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, fotografen en muzikanten. Met regisseurs, choreografen, filmmakers en ontwerpers. Met denkers en met makers, amateurs en professionals. Elke leerling bezoekt per jaar twee cultuureducatieve activiteiten. In groep 1 tot en met 4 gebeurt dat binnen de muren van de basisschool. Vanaf groep 5 in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs gaan de leerlingen steeds vaker naar buiten. Aan het eind van het Cultuurtraject Rotterdam is de leerling bekend en vertrouwd met de kunsten in het algemeen en de plekken in de stad waar ze worden beoefend en vertoond.

En het KCR?

Het KCR is eigenaar van het Cultuurtraject Rotterdam en richt het traject dusdanig in dat alle partijen ermee uit de voeten kunnen en er voordeel aan beleven. Hierin is veel ruimte gecreëerd voor vraagsturing. Voor scholen betekent dit dat zij hun eigen cultuurtraject samen kunnen stellen dat zo veel mogelijk aansluit bij hun eigen onderwijsthema's en de lessen in de klas. Eénmaal per jaar maken zij een keuze uit het brede cultuurtrajectprogramma voor de hele school en éénmaal per jaar wordt er afgerekend. Voor culturele instellingen biedt het Cultuurtraject volop ruimte om educatieve activiteiten aan te bieden aan een zeer breed netwerk van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het KCR verzorgt voor het hele schooljaar de planning van alle groepen, de communicatie, klantenservice, administratie, monitoring en evaluatie van alle activiteiten. Zowel richting de school als de aanbieder vormt KCR het centrale zenuwstelsel van het Cultuurtraject.