CMK010

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel van deze regeling is om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden ontwikkelen.

Rotterdam kent zes programma’s binnen CMK waar diverse culturele organisaties bij betrokken zijn. Vanaf juni 2015 zijn al deze programma’s onder leiding van het KCR verenigd in één overleg: CMK010.

De Rotterdamse programma's zijn:
- Overal Muziek 
- 'Ik in 010' 
- Stel je voor 010 
- Cultuur in de School: arrangementen op maat (KCR)
- Ateliers in school (KCR)
- Kennisdeling (KCR)

CMK010-programma's in Rotterdam:

En wat doet KCR binnen CMK010?

KCR verzorgt verschillende producten en programma's binnen CMK010. De meeste van onze activiteiten zijn voor de onderwijs- en cultuureducatieprofessional. Zo kun je denken aan bijeenkomsten voor interne cultuurcoördinatoren om hun netwerk te vergroten, een cursus fondsenwerving voor cultuuronderwijs, advies op cultuuronderwijs op jullie school, een Schoolscan cultuureducatie die precies in kaart brengt wat de stand van zaken is op het gebied van cultuuronderwijs op jullie school, het opstellen van een leerplan cultuuronderwijs van groep 1 t/m 8, enzovoorts. We hebben een uitgebreid aanbod voor directeuren, leerkrachten, icc'ers en educatoren. De blokken hiernaast geven aan wat wij doen binnen CMK010. Bekijk het gerust en heb je vragen, neem contact met ons op! Mail of bel Femke van de Wiel.

Dit doen wij: