CMK010

Cultuuronderwijs wordt nog vaak gezien als iets eenmaligs: een keer met de klas naar het theater bijvoorbeeld. Maar het kan zoveel meer zijn. In Rotterdam hebben verschillende culturele instellingen daarom de handen in één geslagen met het doel kunst & cultuur een vaste plaats in het leerplan te geven. Onder de noemer CMK010 (Cultuureducatie met Kwaliteit 010). 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2025

Van 2021 tot 2025 gaat er weer een nieuwe periode in voor Cultuureducatie met Kwaliteit, ook in Rotterdam. Om kinderen en jongeren een relevant, divers en inclusief cultureel programma op hoog niveau aan te bieden. Ben je benieuwd naar deze stimuleringsregeling download de brochure hiernaast. 

Ingrid van Engelshoven-minister van onderwijs, cultuur en wetenschap over CMK:

CMK010 ken je misschien van: 

- Overal Muziek 
- 'Ik in 010' 
- Stel je voor 010
- Cultuur in de School: arrangementen op maat (KCR)
- Ateliers in school (KCR)


En wat doet KCR binnen CMK010?

KCR levert verschillende producten en programma's voor CMK010. De meeste daarvan zijn voor onderwijs- en cultuureducatieprofessionals. Denk aan bijeenkomsten voor interne cultuurcoördinatoren om hun netwerk te vergroten, advies over cultuuronderwijs op school, de KCR Schoolscan die precies in kaart brengt wat de stand van zaken is op het gebied van cultuuronderwijs, het opstellen van een leerplan cultuuronderwijs van groep 1 t/m 8, enzovoorts. We hebben een uitgebreid aanbod voor directeuren, leerkrachten, icc'ers en educatoren. De blokken hiernaast geven aan wat wij doen binnen CMK010. Bekijk het gerust en heb je vragen, neem contact met ons op! Mail of bel Femke van de Wiel.


 

Evi 2.0 – Samen zicht en grip op cultuureducatie

Evi 2.0 is een monitoring en evaluatie-instrument waarmee basisscholen op eenvoudige wijze cultuureducatie kunnen evalueren en inzichtelijk kunnen maken. De thema’s die in Evi 2.0 aan bod komen, hebben betrekking op de belangrijkste pijlers van cultuureducatie: visie, deskundigheid, programma en samenwerking. Door te werken met Evi 2.0, versterk je de ontwikkeling en borging van cultuureducatie op jouw school. We beginnen in 2021 op het basis en speciaal onderwijs, daana volgt ook het voortgezet onderwijs. Deze rapportage geeft ons ook inzicht in de stand van zaken van cultuureducatie voor Rotterdam breed. Op deze manier kunnen de gezamenlijke inspanningen van scholen, culturele instellingen, de gemeente, KCR en andere partijen zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. Dankzij één handig instrument, kunnen we leren van het hele land!

Evi 2.0 voordelen voor jouw school:

  • zicht en grip op het proces van kwaliteitsverbetering cultuureducatie;
  • inzicht in de stappen die in dit proces zijn gezet, in kwaliteit en knelpunten, samenhang en ambities, ontwikkelbehoeften en ondersteuningsvragen;
  • een dynamisch en duidelijk groeimodel, concrete handvatten voor koersbepaling en actie;
  • een gespreksinstrument dat de school zowel intern (met het team) als extern (met culturele instellingen, andere scholen of de inspectie) kan gebruiken;
  • een koppeling met lokale adviseurs.

Meer informatie

Benieuwd naar Evi 2.0, of behoefte aan meer informatie? Bezoek LKCA.
 

Evi 2.0 is ontwikkeld door Stichting Kunst & Cultuur, Compenta, Kunstloc Brabant, KCR, Plein C, de Vereniging CultuurprofielScholen PO (VCPS-PO), Titia Lefers van der Zande (CEC) en LKCA.

 

   

 

CMK010 is onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het ministerie van OCW dat wordt uitgevoerd door het Fonds Cultuurparticipatie en mede-gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Het doel van dit programma is om kinderen te laten profiteren van goed op school verankerd cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en vaardigheden ontwikkelen waar ze later iets aan hebben.

Klik hier als je wil weten wat Cultuureducatie met Kwaliteit nog meer doet buiten Rotterdam.