Ateliers in School

Bij ‘Ateliers in School’ staan vragen en initiatieven van leerlingen centraal. Een kunstenaar is een dag per week met de leerlingen aan het werk in de klas. Dat kan een beeldend kunstenaar zijn, een theatermaker, een danser, een muzikant, een filosoof of multimediakunstenaar. Deze kunstenaar stimuleert het creatief vermogen van kinderen en gaat met hen op onderzoek uit.  

Het gaat niet alleen om kunst, maar juist om de verbinding met andere vakken. Met speciale aandacht voor rekenen en taal. Kinderen worden uitgedaagd om met vragen te komen, maar ook met ‘eigen’ hypotheses en antwoorden. Hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en hun probleemoplossend vermogen gestimuleerd. Bij ‘Ateliers in School’ krijgt het ‘andere’ leren alle ruimte. Er is plek voor experiment en er is niet maar één goed antwoord. Dat is goed voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Leerkrachten en kunstenaars werken bij 'Ateliers in School' nauw met elkaar samen. Uitgangspunt is de onderwijskundige en pedagogische visie van de school.

Kenniskring Ateliers in School

Om de resultaten van Ateliers in School te monitoren is er een kenniskring opgericht. Deze kenniskring bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, van culturele instellingen, HBO/universiteit en de gemeente. De kenniskring heeft daarnaast als doel om succesfactoren te inventariseren en om te komen tot een methodiek en model.

Van start met een Atelier?

KCR is in 2012 gestart met vijf pilots van ‘Ateliers in School’. Inmiddels zijn er in drie jaar twaalf ateliers opgezet. De ateliers worden uitgevoerd door kunstenaarsdocenten van verschillende culturele instellingen en leerkrachten van diverse scholen.

Ook interesse in een Atelier op school? Neem contact op via info@kc-r.nl of 010 - 2680380.

Een kijkje in de keuken

In de driedelige videoreportage 'Laat maar zien' krijg je een kijkje in de keuken van de Ateliers in School.