Evi – Samen zicht en grip op cultuureducatie

Evi is een monitoring en evaluatie-instrument waarmee basisscholen op eenvoudige wijze cultuureducatie kunnen evalueren en inzichtelijk kunnen maken. De thema’s die in Evi aan bod komen, hebben betrekking op de belangrijkste pijlers van cultuureducatie: visie, deskundigheid, programma en samenwerking. Door te werken met Evi, versterk je de ontwikkeling en borging van cultuureducatie op jouw school. We beginnen in 2021 op het basis en speciaal onderwijs, daarna volgt ook het voortgezet onderwijs. Deze rapportage geeft ons ook inzicht in de stand van zaken van cultuureducatie voor Rotterdam breed. Op deze manier kunnen de gezamenlijke inspanningen van scholen, culturele instellingen, de gemeente, KCR en andere partijen zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. Dankzij één handig instrument, kunnen we leren van het hele land!

 

Evi voordelen voor jouw school

 • zicht en grip op het proces van kwaliteitsverbetering cultuureducatie;

 • inzicht in de stappen die in dit proces zijn gezet, in kwaliteit en knelpunten, samenhang en ambities,

 • ontwikkelbehoeften en ondersteuningsvragen;

 • een dynamisch en duidelijk groeimodel, concrete handvatten voor koersbepaling en actie;

 • een gespreksinstrument dat de school zowel intern (met het team) als extern (met culturele

 • instellingen, andere scholen of de inspectie) kan gebruiken;

 • een koppeling met lokale adviseurs.

Evi is ontwikkeld door Stichting Kunst & Cultuur, Compenta, Kunstloc Brabant, KCR, Plein C, de Vereniging CultuurprofielScholen PO (VCPS-PO), Titia Lefers van der Zande (CEC) en LKCA.

Binnen KunstPakt gaan scholen komende tijd al aan de slag met Evi. KunstPakt is het Rotterdamse programma van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Veelgestelde vragen

KCR gaat vanaf 2021 gericht scholen benaderen om deel te nemen aan Evi.
Scholen die hebben deelgenomen aan een van de CmK010 programma’s Ikin010, Stel je Voor, Overal Muziek, Ateliers in School en KCR schoolbegeleiding, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om Evi in te vullen. Scholen die meedoen aan KunstPakt doen ook mee aan Evi. Elke Rotterdamse school zal elke 2 jaar gevraagd worden deel te nemen aan Evi. Je ontvangt tegen die tijd een bericht van ons.

Evi helpt je met het verbeteren van cultuuronderwijs op je school. Het is een digitaal zelfevaluatie instrument. Meer informatie vind je in onze flyer. Je bouwt een eigen dossier op en het maakt de ontwikkeling die je doormaakt inzichtelijk. Als je de vragenlijst hebt afgerond krijg je een Evi-dossier met de uitkomsten:

 • waar jullie staan met cultuuronderwijs
 • tips en ideeën voor vervolgstappen
 • de mogelijkheid om advies te vragen
 • een poster met alle uitkomsten in één oogopslag

Het invullen van Evi is vrijwillig. Echter, voor deelname aan KunstPakt stellen wij het als voorwaarde.

Evi wordt ingevuld door iemand van de directie en de cultuurcontactpersoon van de school. Ze gebruiken hetzelfde formulier, dat kan tegelijkertijd, maar ook na elkaar.

Het duurt ongeveer een uur. Vooral bij de eerste keer. Daarna blijven je gegevens bewaard en kan je een volgende keer daarop door. Tip: zorg dat je eventuele beleidsstukken over cultuuronderwijs bij de hand hebt. Dat vergemakkelijkt het invullen.

Een consulent van KCR neemt contact op voor een adviesgesprek. Mocht je eerder al vragen hebben, neem contact met ons op!
Als je een hulpvraag hebt ingevuld in de vragenlijst, neemt de betrokken consulent contact met je op.

In alle stadia van Evi kun je ondersteuning en begeleiding van KCR verwachten. Zowel bij het invullen van Evi als ook na afloop. Scholen kunnen ten alle tijden terecht met vragen. Daarnaast zullen KCR consulenten scholen actief benaderen met trainingsmogelijkheden, scholingsaanbod, relevante bijeenkomsten en/of kennisdocumenten.

Vragen?

Stel ze gerust!

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.