Wereldnatuur

Zelf botten wegen, huiden voelen, vlinders sorteren en fossielen onderzoeken. Met onderzoekskisten met een eigen thema, zoals skeletten, gebitten en uitsterven, gaan de leerlingen aan de slag. Ze onderzoeken hoe dieren zich aan hun omgeving aangepast hebben en ontdekken dat ieder dier een slim trucje heeft om zo prettig mogelijk te kunnen leven.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 33, 39, 40, 41, 49 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Productinformatie

Niveau
PO 5-6 7-8
Speciaal onderwijs

Geschikt voor Speciaal Onderwijs

Geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 1    max. 25
Kosten
€ 2,00 per leerling
Locatie

Op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
01 april 2012 tot 31 december 2021
Duur

Halve dag of minder

90 minuten

Contact