Training Interne Cultuurcoördinator

Een interne cultuurcoördinator is de drijvende kracht op school om kunst en cultuur een vaste plek te geven. Wil jij jezelf ontwikkelen tot Interne Cultuurcoördinator? Dan kun je bij het KCR een training volgen. In de training komen actuele ontwikkelingen rond kunst en cultuur voorbij; je verkent cultureel Rotterdam en bouwt een netwerk op. Ook ga je meteen met de praktijk aan de slag door het cultuurplan voor je school en een activiteitenplan voor 2019-2020 te schrijven, dat je deelt met je collega’s.

Schrijf je hier in

In het eerste deel van de training draait het om cultuur op school. Wat is jouw kijk daarop? En die van je collega’s en directeur? Je maakt een stap naar het schrijven van een visie, waarbij je ook de landelijke ontwikkelingen meeneemt. Je denkt na over je rol als icc-er en over een aanpak om draagvlak te creëren.

In het tweede deel maak je de slag van visie naar actie. Je leert de culturele omgeving van de school kennen, de vraag van de school te formuleren in gesprek met cultuuraanbieders. Je zoekt uit wat mogelijk is binnen de randvoorwaarden zoals ruimtes, expertise in en rond de school en geld. Je maakt een meerjarenplanning en een jaarplanning, met aandacht voor evalueren. De gemaakte plannen presenteer je aan het team in aanwezigheid van een andere cursusdeelnemer en de icc-trainer in de periode tussen 13 februari en 27 maart 2019. Het traject wordt in een achtste bijeenkomst afgesloten met een inspiratiemoment en de uitreiking van het icc-certificaat.

Vooraf aan de cursus belt de trainer met de deelnemers als intake. De directie van de school wil de deelnemer faciliteren in het contact met het team tijdens overleggen en trekt tijd uit voor drie gesprekken met de icc-er individueel.

Deze cursus is voor het primair onderwijs.

Datum en inschrijving
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2,5 uur op woensdagmiddagen van 13.45 – 16.15 + presentatie beleidsplan op school (in totaal 8 bijeenkomsten). Aanvullend een keer deelnemen aan een netwerkbijeenkomst, werkgroep of conferentie rond cultuuronderwijs in Rotterdam.

  • 16 januari 2019
  • 30 januari 2019
  • 13 februari 2019
  • 27 maart 2019
  • 17 april 2019
  • 15 mei 2019
  • 5 juni 2019

Deze training is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het KCR verbindt met de situatie in Rotterdam. Bij succesvol afronden krijgen de deelnemers het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Dit geeft toegang tot de post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider.

Productinformatie

Organisator:
KCR
Type:
training/studiedag
Cursusleider
ICC-trainer van KCR, Wil Walvis
Doelgroep:
voor scholen
Locatie
KCR
Prijs
€600,- excl. BTW. In het kader van de regeling CmK010 zijn er subsidiemogelijkheden. Meer informatie bij Wil Walvis, w.walvis@kc-r.nl
Voorbereiding en duur
Studiebelasting is 50 uur incl. de bijeenkomsten.
Datum & Tijd
8 bijeenkomsten
Bijzonderheden
Erkend door het Lerarenregister, bij succesvolle afronding 50 registeruren. Let op, vooraf aanmelden bij het register (kijk bij de link hieronder). Kan deel uit maken van een KCR-arrangement, dan offerte op maat.
Contact