Stel je voor 010

Stel je voor is een programma van KCR, Villa Zebra en Maas theater en dans. Op 15 scholen in Rotterdam werken we aan verankering van cultuuronderwijs met theater en beeldende kunst en ontdekken we met leerkrachten en leerlingen de kracht van de verbeelding, stel je voor…

KCR zorgt binnen Stel je voor 010 voor krachtig onderwijs met cultuur door te:
- Verbinden
- Vragen en luisteren

Want...
KCR kan jullie helpen om Stel je voor een goede plek op jullie school te geven. We kijken eerst samen met de schooldirectie naar draagvlak en ambitie voor cultuuronderwijs, en samen kiezen we een insteek die uitdagend én duurzaam haalbaar is. Daarna ontwikkelen we met elke school een unieke aanpak, waarbij de werkvloer de visievorming inspireert, en andersom. Zo leidt vragen & luisteren tot verbinding aan een aanpak die bij de school past. Ook advies inwinnen over Stel je voor op jullie school? Lees meer over de mogelijkheden.

Programma
Maas, Villa Zebra en het KCR hebben de handen ineen geslagen voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In nauwe samenwerking met scholen is in vier jaar toegewerkt naar een overdraagbare werkmethodiek, een algemene leerlijn cultuuronderwijs, om deze een structurele plaats in het curriculum van de school geven.

Sinds 2013 verzorgen Stel je voor-vakdocenten kunstlessen op Rotterdamse scholen. Maar leerkrachten kunnen nu ook zelf aan de slag. Op deze site vind je werkmethodes, ontwikkeld door het Stel je voor-team, zowel beeldend als theater, zowel energizers als langere programma's en voor groep 1 tot en met 8. Kortom: doe het lekker zelf!

Doel Stel je voor 010
Met Stel je voor stellen de drie Rotterdamse partners zich ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum van de scholen en aan het vergroten van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten op het gebied van cultuuronderwijs. De kerndoelen van Stel je voor zijn kunstzinnige oriëntatie en het uitdagen van leerkrachten en leerlingen tot associatief en innovatief denken. Het einddoel is het ontwikkelen van een werkmethode waarmee scholen aan het stuur staan van hun eigen leerlijn, die de leerkrachten deels zelf uitvoeren. Basis hiervoor zijn de ervaringen op 12 à 15 scholen in Rotterdam.

Uniek is dat de leerlijnen per klas worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met leerkrachten en leerlingen en dus ontstaan vanuit de praktijk. De methode heeft zijn toetsing aan de praktijk daarmee al doorstaan. Ook beginnen de trainingen van de scholenteams op de vloer, geïnspireerd op oefeningen voor de leerlingen.

We zijn trots op de unieke samenwerking van de partners waarin de optelsom van kennis en ervaring met educatie van de drie afzonderlijke partners meer is dan de som der delen (synergie): verbinden van scholen met culturele aanbieders en onderwijskunde (KCR), beeldende kunst (Villa Zebra), theater en dans (Maas theater en dans). Op sommige scholen worden lessen gegeven waarin theater/dans en beeldend geïntegreerd zijn.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.steljevoor010.nl.

Stel je voor 010 is een partnership van:

      

Productinformatie

Niveau
PO 1-2 3-4 5-6 7-8
Speciaal onderwijs

Geschikt voor Speciaal Onderwijs

Geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 8    max. 30
Kosten
€ 0,00 per groep
Locatie

Op school & op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
01 augustus 2016 tot 31 augustus 2019
Duur

Leerlijn

Contact
  • KCR
  • KCR
  • Zomerhofstraat 88, Rotterdam
  • 010 - 26 80 380
  • info@kc-r.nl