Ordening

De biodiversiteit op aarde is groot. Goed begrijpen wat organismen verbindt en onderscheidt helpt bij het nadenken over de plaats en betekenis van soorten in de natuur en de relatie met de mens. Aan de hand van de vier rijken (dieren, planten, schimmels en bacteriën) worden de leerlingen meegenomen door de zalen van het museum. De opdrachten, vragen en een spel dragen bij aan het besef van de enorme rijkdom aan verschijningsvormen. Dit besef is belangrijk om inzicht te krijgen in onderwerpen als biodiversiteit, evolutie en biotechnologie.

Let op: in de museumles Ordening gaan de leerlingen geheel zelfstandig aan de slag met het opdrachtenblad, er is geen introductie van een educatief medewerker.

Doel: Inzicht geven in de enorme diversiteit aan soorten op aarde en hoe deze worden ingedeeld. Deze les sluit aan bij kerndoelen 27, 29, en 31 behorend bij het 'Besluit kerndoelen onderbouw VO', opgesteld door het ministerie van OC&W.

Productinformatie

Niveau
HAVO 3 VWO 3
Speciaal onderwijs

Niet geschikt voor Speciaal Onderwijs

Niet geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 10    max. 30
Kosten
€ 4,00 per leerling
Locatie

Op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
22 juli 2016 tot 31 december 2021
Duur

Halve dag of minder

Contact