Leven met leven

Een mier knaagt aan een grasspriet. Hij sjouwt een afgebeten stuk mee naar zijn kolonie, om een suiker-makende schimmel te voeden. Ondertussen klimt een medebewoner, bezeten door een parasiet, bovenin een plant. Daar eet een vogel hem op. Die vogel is bezig zijn jongen tegen predators te beschermen. Een vos is hem te slim af en één jong wordt een smakelijk avondmaal. Jaren later wordt de vos door ziekte geveld. Bacteriën, schimmels en beestjes zorgen dat zijn karkas weer netjes opgeruimd wordt.

Tijdens de museumles 'Leven met leven' gaan leerlingen aan de slag met vele en uiteenlopende manieren waarop leven met ander leven samenleeft: van concurrerende edelherten tot na-apende slangen.

Deze les sluit aan bij het kernprogramma 'Interactie' van de kernprogramma's voor biologieonderwijs van bovenbouw havo en vwo, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Productinformatie

Niveau
HAVO 4 5 VWO 4 5 6
Speciaal onderwijs

Niet geschikt voor Speciaal Onderwijs

Niet geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 1    max. 25
Kosten
€ 4,00 per leerling
Locatie

Op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
27 juni 2014 tot 31 december 2021
Duur

Halve dag of minder

Contact