Komt een vos bij de snackbar

Na een inleiding over de dieren in het museum en het thema Stadsnatuur, waarbij verschillende typen natuur in de stad worden toegelicht, gaan de leerlingen zelf in groepjes op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen als: Welke soorten zijn er in de stad te vinden? Is stadsnatuur alleen maar leuk of zijn er ook nadelen? Hoe komen nieuwe soorten in de stad terecht, hoe passen ze zich aan aan hun omgeving en komt een vos echt wel eens bij de snackbar? Wat doet de Rotterdamse natuur met afval? Beleving en tastbare voorbeelden maken deze les aansprekend.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 20, 29, 30, 31, 36 en 42 behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Productinformatie

Niveau
PRO 1 2 3 VMBO T 1 2 3 VMBO 1 2 3 HAVO 1 2 3 VWO 1 2 3
Speciaal onderwijs

Geschikt voor Speciaal Onderwijs

Geschikt voor Montessori / Jenaplan

Groepsgrootte
min. 1    max. 25
Kosten
€ 4,00 per leerling
Locatie

Op locatie

Transport niet beschikbaar
Beschikbaarheid
01 april 2012 tot 31 december 2021
Duur

Halve dag of minder

90 minuten

Contact